Infecties brengen veel kosten met zich mee. Infecties kunnen echter ook levens kosten en veel leed veroorzaken. Redenen genoeg om in een workshop van FMT Gezondheidszorg uitgebreid aandacht te besteden aan de actuele stand van zaken binnen dit thema.

 

De workshop van FMT Gezondheidszorg wordt gehouden op 28 juni aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Het bijzondere karakter van deze workshop is de integrale benadering van ontwerp tot beheer en onderhoud, waarbij de gedragscomponent zeker niet wordt vergeten. Daarnaast worden door sprekers vergelijkingen gemaakt met andere sectoren. Bijvoorbeeld met de ICT chiptechnologie en farmaceutische industrie .

 

Evidentie en risico-analyse
Evidence based design is een belangrijk aspect bij het ontwerp van risicovolle ruimtes als een OK, IC, CSA of isoleerkamer. Belangrijk is evenwel ook een grondige risico-analyse. Tot nu gebeurt dat te weinig. Overigens is het ook belangrijk om stil te staan bij wat risicovolle ruimtes zijn. Op termijn zouden de beddenkamers ook wel eens als de belangrijke besmettingsbron kunnen gaan gelden. Bij het ontwerp dienen niet alleen technische en bouwkundige aspecten de volle aandacht te krijgen. Kan men zodanig ontwerpen dat het de gedragscomponent in de infectiepreventie in positieve zin beïnvloed ? De IGJ i.o. (voorheen IGZ) noemde onlangs de gedragscomponent handhygiëne nog als verbeterpunt in ziekenhuizen bij infectiepreventie. Daarnaast is algemeen bekend dat mobiele telefoons een enorme bron van bacteriën vormen.

 

Optimalisering van infectiepreventie is een complex onderwerp waar tijdens de workshop vanuit diverse invalshoeken dieper wordt ingegaan. Zoals hierboven opgemerkt gebeurt dit vanuit een integrale benadering waarbij allereerst de problematiek wordt uiteengezet. Vervolgens wordt ingegaan op ontwerp, realisering, validatie, beheer en onderhoud.

 

Als betalende deelnemer van de workshop ontvangt u het boek “Besmettingspreventie in de gezondheidszorg” gratis (winkelwaarde € 89.,-)

 

Programma
Het programma start om 13.10 uur en eindigt om 18.00. De volgende sprekers brengen u op de hoogte van de laatste stand van zaken:

Zaal open 12.45 uur.

Aanvang programma 13.10 uur

  •  Hugo Huiskamp, directeur Classified Rooms besmettinsgpreventie-deskundige en auteur van het boek “Besmettingspreventie in de gezondheidszorg”.
  •  Dr. Chris Arts, associated professor Biomedische Technologie, Technische Universiteit Eindhoven (Probleemstelling, maatschappelijke relevantie)
  •  Ing. Roberto Traversari MBA, senior adviseur TNO (evidentie én risicobenadering)
  •  Remko Noor MSc, senior consultant RHDHV (hygiënisch bouwen)
  • 15.20 uur Einde pauze
  •  Alex Jansen MSc/MBA, directeur Interflow, (ontwerp van risicovolle ruimtes)
  •  Ing. André van Tongeren, manager IMI Aero-Dynamiek (kwalificatie en validatie)
  •  Ing. Patrick Lammers, algemeen directeur Quadrance (effectief onderhoud en beheer)
  •  Afsluiting paneldiscussie en start netwerkborrel
  • 17.10 uur aanvang netwerkborrel

Dagvoorzitters: Peter Karsman, voormalig directeur facilitair bedrijf Ziekenhuis Amstelland en o.a. voormalig vice voorzitter van de NVTG, en Hugo Huiskamp, besmettingspreventie-deskundige.

 

Voor wie is de workshop
Beheerders, managers, gebruikers, infectiepreventiemedewerkers, ontwerpers, leveranciers, producenten en adviseurs.

Datum en Plaats
28 juni 2018 , Technische Universiteit Eindhoven, in de theaterzaal van “De Zwarte Doos’. Adres: Den Dolech 2, 5612 AZ in Eindhoven. Bij de locatie is voldoende parkeergelegenheid. De locatie is op loopafstand van het NS Station Eindhoven Centraal.

Deelname kosten
Deelname aan de workshop kost € 325, -incl. BTW. Bij deelname ontvangt u het boek “Besmettingspreventie in de Zorg”. Na aanmelding via info@fmtgezondheidszorg.nl ontvangt u een factuur. U kunt ook aanmelden en betalen via onderstaand inschrijfformulier.

Tot voor twee weken voor de workshop (14-06-2018) kunt u deelname gratis annuleren. Tot voor een week (21-06-2018) brengen wij u 80% in rekening. Mocht u daarna laten weten verhinderd zijn, dan kan zonder extra kosten een collega deelnemen in uw plaats. U ontvangt wel een factuur voor het volledige deelnamebedrag.

Workshop Besmettingspreventie in risicovolle ruimtes


Deelname aan de workshop kost € 325,00 (incl 21% BTW). Een factuur wordt u toegezonden.

[inschrijf-fmtacademy-BesmettingspreventieInRisicovolleRuimtes]