Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft een 5-jarige overeenkomst met Philips gesloten om echografie-oplossingen te leveren.Philips gaat de komende jaren alle echografie apparatuur gefaseerd vervangen op beide ziekenhuislocaties en de poliklinieklocaties. Het ziekenhuis in de regio Rotterdam en Schiedam en het gezondheidstechnologiebedrijf gaan daarnaast samenwerken op het gebied van opleiding, service en innovaties. De eerste apparaten worden na de zomer van dit jaar geleverd op de afdelingen cardiologie, gynaecologie, radiologie en orthopedie van het ziekenhuis.

 

“In de komende vijf jaar gaan we intensief samenwerken met Philips om de echoapparatuur op verschillende afdelingen en locaties te vervangen,” zegt Kirsten Henken, klinisch fysicus in Franciscus. “Wij werken op een aantal afdelingen al met het portfolio van Philips, maar door ziekenhuisbreed voor één leverancier te kiezen hopen wij in samenwerking de inzet en het gebruik van echografie verder te verbeteren. In dit nieuwe partnerschap hebben we ook afspraken gemaakt over service en onderhoud van de apparatuur maar ook educatie voor het personeel. De voordelen van een partnerschap en de innovatiekracht van Philips gaan ons helpen om de zorg voor de patiënten in de regio Rotterdam en Schiedam te verbeteren.”

 

Het ziekenhuis kiest voor de samenwerking met één leverancier om kennis te delen tussen afdelingen, de expertise van technici van het ziekenhuis te vergroten evenals de uitwisselbaarheid van apparatuur. Door een partnerschap aan te gaan kan intensiever worden samengewerkt bij het verbeteren van de zorg. De keuze voor Philips komt mede door het uitgebreide en innovatieve echografie portfolio dat binnen veel verschillende afdelingen van het ziekenhuis kan worden ingezet. Na 5 jaar wordt de samenwerking geëvalueerd en kan de overeenkomst worden verlengd.

 

“Door ons brede en innovatieve echografie portfolio kunnen we Franciscus Gasthuis & Vlietland helpen om het gebruik en de kennis van echografie te verbeteren,” zegt Cees Smit, District Leader West-Nederland bij Philips Benelux. “In deze samenwerking gaan we als partners werken aan het realiseren van optimale inzet van echografie. Goede apparatuur is een belangrijk onderdeel, maar ook educatie, onderhoud en service van onze technologie zijn van enorm belang om goede patiëntenzorg te kunnen leveren. We kunnen elkaar versterken en helpen om de zorg te verbeteren. Samenwerking en partnerschap zijn hierbij cruciaal.”