Orthopedie Geldrop van het St. Anna Ziekenhuis geeft fysiotherapeuten uit de regio de mogelijkheid om live, via een videoverbinding, mee te kijken bij twee orthopedische operaties: plaatsing van een totale knieprothese en totale heupprothese. Afgelopen vrijdagmiddag 10 februari kreeg een vijftigtal fysiotherapeuten deze kans al en komende vrijdag (17 februari) volgt wederom een sessie. Doel van deze middagen is kennisdelen en samen werken aan een zo’n soepel mogelijk behandeltraject voor de patiënt.

Via een videoverbinding kunnen de deelnemers de operaties ‘realtime’ volgen en tegelijkertijd vragen stellen aan de orthopeed in de operatiekamer. Na de operaties is er de mogelijkheid tot het volgen van workshops. De operaties en de workshops bieden samen een mooi inkijkje in de zorg rondom patiënten die vaak zowel door eerstelijnszorgverleners (o.a. fysiotherapeuten, huisartsen, etc) als tweedelijnszorgverleners (o.a. orthopeden) worden behandeld.

 

Pure winst
De eerste sessie afgelopen vrijdag was succesvol, de aanwezigen waren enthousiast.”Zo’n bijeenkomst is heel waardevol!”, aldus Dirk Das één van de aanwezige orthopedisch chirurgen van het St. Anna Ziekenhuis. “De operaties en de discussies hierover zorgen dat de verschillende betrokken professionals – of dit nu een fysiotherapeut, huisarts of orthopeed is – gezamenlijk de zorg voor een patiënt nog beter kunnen organiseren. Door dit soort sessies begrijp je elkaar beter, leer je van elkaars werkwijzen en ervaar je de mogelijkheden die de verschillende behandelingen bieden. Dat is pure winst voor ons als professionals maar zeker ook voor de patiënt.”

 

Continu leren
Orthopedie Geldrop van het St. Anna Ziekenhuis organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten voor zorgpartners (huisartsen, fysiotherapeuten, e.d.) om kennis te delen, te leren van elkaars ervaringen en waar mogelijk ook om (erger) letsel bij cliënten te voorkomen (preventie).

Tijdens de live surgery bijeenkomst op 10 februari jl. is ten behoeve van deze kennisdeling en ter bevordering van de samenwerking het kennisplatform Orthopedie gelanceerd.