MedApp stelt patiënten en mantelzorgers in staat om grip te krijgen op het gebruik van medicijnen. Patiënten kunnen inzicht krijgen in welke medicijnen ze precies nemen door extra informatie op te vragen via een barcodescanner. De app is te downloaden voor iOS en Android.

De Medicijnwekker geeft een seintje als het tijd is om wat in te nemen en relevante informatie wordt door de app netjes gebundeld en leesbaar aangeboden. Daarnaast kan er met via de herhaalfunctionaliteit van de app zelf direct medicijnen te bestellen bij de eigen apotheek. De app genereert een pdf waarin alle informatie staat en die direct doorgestuurd kan worden. Persoonlijke informatie wordt volgens de makers alleen opgeslagen op de smartphone van de gebruiker en nergens anders. Als er informatie wordt opgeslagen is dat altijd opt-in.
De app is ontwikkeld door PharmIT, een samenwerking tussen informatici en farmaceuten.  Eerder lanceerde PharmIT al de app MedicijnAlarm, wat een testcase was voor MedApp. Maar daarmee is PharmIT nog niet uitontwikkeld, op de site is precies te volgens welke updates er op de korte en lange termijn aan zitten te komen. Zo wordt de MedApp snel voorzien van een pincode, en kan er in een later stadium gechat worden tussen patiënt en mantelzorger. Meer info: www.pharmit.nl