Voor het adequaat bestrijden van de resistentieproblematiek in de klinisch zorg is een gecoördineerde aanpak nodig vanuit alle zorginstellingen gezamenlijk. Dat concludeert Abdalla Halaby na onderzoek naar multiresistente bacteriën in de klinische setting. Halaby promoveerde 20 juni bij Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Halaby voerde een zestal  studies uit naar multiresistente bacteriën in de klinische setting. Hieruit, en mede op basis van de literatuur, concludeert hij dat het ‘One Health’-strategiebeleid, gecoördineerd in het kader van de zorgnetwerken, nodig is voor het adequaat bestrijden van de resistentieproblematiek in de klinische zorg. De zes studies illustreren een aantal facetten van de huidige resistentieproblematiek waarmee wij vandaag de dag worden geconfronteerd. In zijn proefschrift beschrijft Halaby onder andere de import van multiresistente bacteriën via transfer van patiënten uit buitenlandse naar Nederlandse ziekenhuizen en het ontstaan en de verspreiding van multiresistente bacteriën op een intensive care afdeling onder het gebruik van antibiotica. Ook gaat zijn onderzoek over het voorkomen van het resistentiemechanisme AmpC beta lactamase, een minder bekende vorm van resistentie die zijn weg vanuit de populatie naar de klinische zorg kan vinden, en die door de bestaande routinetesten gemist kan worden.

De introductie van antibiotica in de jaren veertig van de 20e eeuw heeft een enorme bijdrage geleverd aan de behandeling van infectieziekten. Echter, de combinatie van het ontstaan en de verdere verspreiding van multiresistente bacteriën en de schaarste aan nieuwe antibiotica is inmiddels een grote bedreiging voor de volksgezondheid aan het vormen.

Bron: VUmc