In 2017 werd het eerste mini-symposium ‘Het nieuwe wonen’ gehouden. Woensdagmiddag 7 maart 2018 vond op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven de tweede editie plaats. Het symposium vorig jaar was de start van drie living labs en dat is dit jaar uitgebreid tot maar liefst 8 living labs. Deze 8 innovatieve organisaties hebben voor ogen om samen met de TU/e slimme woonzorgomgevingen, geschikt voor nu én de toekomst, te bouwen en uit te testen in het dagelijks leven van de bewoner.

De middag, onder leiding van Rob Westerdijk, Programmamanager Circulaire Economie aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, begon met drie inspirerende lezingen. Henk Herman Nap, senior researcher bij eHealth Vilans, sprak over de potentie en valkuilen binnen eHealth in de langdurige zorg voor het nieuwe wonen.

Herman Post van Alzheimer Nederland, speelde in op dit vraagstuk vanuit de behoefte van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

De derde spreekster Masi Mohammadi, hoogleraar Smart Architectural Technologies aan de TU/e, introduceerde het doel achter de living labs en de waarde van co-creatie, evalueren en exploreren.

Na de lezingen werden allereerst de al lopende living labs toegelicht met de huidige stand van zaken door Leonie van Buuren (RSZK Zorgprofessionals), Marije Kortekaas (Woningstichting Domus), Joyce Fisscher (Sint Jozefoord Wonen, Welzijn en Zorg) en Anne Grave (Stichting KIEN).

Vervolgens werden de opgaves geïntroduceerd van de living labs die binnenkort gaan starten bij de DrieGasthuizenGroep, Siza, Sint Maartenskliniek en Talis.

Het symposium werd afgesloten met een inspirerend huiskamergesprek tussen de organisaties over de toekomst van de woonzorg-omgeving.

Bron: Het nieuwe wonen