Kentalis heeft een gratis app ontwikkeld voor ouders die zich zorgen maken over de taal- of spraakontwikkeling van hun jonge kind. Ze doen een check en krijgen daarna advies. Ook voor professionals is deze app handig. Vijf procent van de Nederlanders heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Nog te vaak wordt dit pas laat ontdekt. Aandacht voor het vroeg signaleren van spraak- en taalproblematiek, kan later in het leven van een kind veel verschil maken.

Niet-pluis-gevoel?
Als ouders zich zorgen maken over de taal- of spraakontwikkeling van hun kind, dan is het belangrijk dat zij actie ondernemen. Het kan onschuldig zijn, maar het kan ook gaan om een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Om handen en voeten te geven aan een niet-pluis- gevoel, heeft zorg- en onderwijsorganisatie Kentalis voor ouders en professionals de TOS-CHECK app ontwikkeld. Via de gratis app doen ouders een korte spraaktaaltest en krijgen zij informatie over TOS. Ook krijgen ze advies, bijvoorbeeld om een arts, logopedist of audiologisch centrum te bezoeken.

Bron: Kentalis