Ter gelegenheid van de uitreiking van de vierde Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de publicatie Hedy d’Ancona-prijs 2016 uitgebracht. Met deze publicatie wil het fonds bekendheid geven aan voorbeeldige architectuur in de zorg bij alle betrokken partijen: opdrachtgevers, architecten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, overheden, cliënten en ontwerponderwijs. Volgens mij een interessante bron van informatie en een mooie bundel voor uw achterban/lezers. En bovendien gratis. Indien u in de gelegenheid bent aandacht te besteden aan deze publicatie, bijvoorbeeld op uw website, stellen wij dit zeer op prijs.

De publicatie Hedy d’Ancona-prijs 2016 geeft een beeld van de huidige stand van zaken op het gebied van zorgarchitectuur in Nederland. Naast beschrijvingen van de voor de prijs genomineerde projecten en beeldmateriaal van alle inzendingen, bevat deze publicatie zes essays die ingaan op actuele thema’s met betrekking tot zorgarchitectuur, zoals het belang van ontwerpend onderzoek in de zorg, het concept positieve gezondheid, nieuwe gebiedsgerichte financieringsmodellen en ontwerpen voor mensen met dementie. De publicatie is kosteloos op te vragen via info@stimuleringsfonds.nl.

Lees de publicatie hier online: http://hedydanconaprijs.nl/pdf/hdp_2016.pdf

Bron: Stimuleringsfonds