Patiënten en cliënten krijgen een steeds grotere rol in het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Past de zorg bij de leefwereld en wensen van de patiënt? Die vraag weegt de inspectie mee in haar oordeel over de zorg. Promovenda Renée Bouwman van het NIVEL onderstreept het belang daarvan. Zij promoveerde onlangs aan Tilburg University op het proefschrift The Patient’s Voice as a Game Changer in Regulation.

Enkele jaren geleden had onder andere de Nationale Ombudsman kritiek op de werkwijze van de IGZ. Mede daarom plaatst de inspectie het belang van de patiënt en zijn naasten tegenwoordig meer op de voorgrond.

Veranderingen in het toezicht
Sinds begin 2016 zet de inspectie bijvoorbeeld patiënten, familie en mantelzorgers in als ervaringsdeskundigen bij inspectiebezoeken. De ervaringen van de patiënt zijn van groot belang bij het oordeel over de zorg. Zo gebruikt de inspectie een methode waar de inspecteur tijdens een bezoek de omgang van de zorgverlener met de patiënt observeert. Ook gesprekken met mantelzorgers of cliëntenraden kunnen onderdeel zijn van een inspectiebezoek.

Verder volgt de inspectie in de (sociale) media de ervaring en verwachting van de burger over de zorg. Daarnaast communiceert de inspectie open, toegankelijk en begrijpelijk met de Nederlandse burger.

Werkplan IGZ 2017
In het werkplan voor het komend jaar staat hoe de IGZ verdergaat op deze weg. Het cliëntperspectief blijft een belangrijk uitgangspunt in het toezicht. Begin 2017 stuurt de minister van VWS het Werkplan IGZ 2017 naar de Tweede Kamer. Dan publiceert de inspectie het ook op haar website.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg