De provincie Groningen heeft subsidie beschikbaar gesteld aan een viertal technische innovaties die kunnen helpen bij het gezonder ouder worden.


Vier vernieuwende projecten op het gebied van gezond ouder worden krijgen  subsidie van de provincie Groningen. Het bedrijf Elsdon Health ontwikkelt samen met een aantal andere partijen een bril met een camera en een projectielens, waarmee hulpverleners op afstand demente ouderen in de gaten kunnen houden. Hiervoor krijgt het bedrijf 150.000 euro subsidie van de provincie Groningen en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Ook gaat er geld naar het project ‘mind mate’, een apparaatje dat helpt om bepaalde dingen, zoals sleutels, niet te vergeten.  De subsidie komt uit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG), dat is bedoeld voor vernieuwende, ambitieuze samenwerkingsprojecten.
Met het subsidieprogramma willen de provincie en het SNN vernieuwende bedrijven in Groningen stimuleren. Dit moet werkgelegenheid voor onze provincie opleveren. Beide projecten leveren ongeveer 10 banen op.
Bril met camera
Elsdon Health BV ontwikkelt een bril met een camera en projectielens, die kan worden gebruikt om demente ouderen in de gaten te houden. Een verzorgende kan van afstand meekijken en hulp bieden. Als bijvoorbeeld iemand verdwaalt, kan de verzorger op de lens een routebeschrijving laten zien en die persoon weer op weg helpen. Bij de ontwikkeling van de bril werkt Elsdon Health samen met de Hanzehogeschool Groningen, Zorggroep Dignis, Saame, Verpleeghuis De Twaalf Hoven en Stichting Interzorg Noord‐Nederland. Als het project slaagt, wil Elsdon Health de dienst in de markt zetten. Er komt dan een centrale met een call center, personenalarmering en een camerabewakingsdienst.
Mind Mate
Brain Assist BV ontwikkelt samen met UMACO BV en Lode BV de ‘mind mate’, een apparaatje voor mensen die beginnen te dementeren om te voorkomen dat ze dingen vergeten. Dan gaat het bijvoorbeeld om sleutels of de portemonnee, of om pannen die ze op het vuur laten staan. Het apparaatje waarschuwt en voorkomt dat mensen gaan dwalen en in gevaarlijke situaties terechtkomen. Op basis van dit project willen de bedrijven samen een nieuw bedrijf starten met tenminste 10 arbeidsplaatsen. Het project krijgt een bijdrage van ruim 119.000 euro uit het IAG-programma.
Overige projecten
Verder gaat er nog een subsidie van 150.000 euro naar een 3D-model voor ingewikkelde kaak- en bekkenfractuuroperaties en 150.000 euro naar een project met persoonlijk digitaal gezondheidsadvies .
Innovatief Actieprogramma
De subsidie komt uit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Het IAG  is bedoeld voor vernieuwende, ambitieuze samenwerkingsprojecten in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy, Energie en Transsectorale Innovatie. Met dit subsidieprogramma wil de provincie investeren in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Het vierde programma is in november gestart en loopt tot en met 2017. In totaal is 5,8 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is al 4,4 miljoen beschikbaar gesteld. Nu is er nog ruim 1 miljoen beschikbaar. Gezien het grote aantal aanvragen worden geen nieuwe inititatieven meer in behandeling genomen.
Bron: GIC