Na een zeer succesvolle introductie van de geaccrediteerde hartklepgame afgelopen augustus, is nu een tweede patiënt toegevoegd in

de virtuele spreekkamer van de game. Bijna 1.000 huisartsen en verpleegkundig specialisten hebben de geaccrediteerde serious game al gespeeld. Als een ‘medical detective’  leren de spelers het cardiologisch consult te oefenen met een virtuele patiënt, waarmee ze in dialoog gaan, en bij wie ze fysieke onderzoeken kunnen doen om tot een juiste (voorlopige) diagnose te komen. Om de auscultatie skills verder te verbeteren zijn er ook drie mini games toegevoegd, waarin op een leuke en snelle manier het herkennen van een hartruis, in beeld en geluid, actief getraind kan worden.

Eerste beoordelingen en feedback van de hartklepgame laten een zeer positief beeld zien. De spelers zijn enthousiast zowel over de vorm als over de leerdoelen. De ontwikkelaars van de serious game dr. Renée van den Brink, cardioloog en plaatsvervangend opleider in Amsterdam UMC en dr. Janneke Wittekoek, cardioloog Heartlife Klinieken, hebben in nauwe samenwerking met huisartsen gewerkt aan de vervolgopdrachten in de game en nieuwe patiënten casuïstiek.

 

Zij kregen reacties als:

Mooi om consultvaardigheden, anamnese en lichamelijk onderzoek te oefenen op deze manier.”

Goede, nuttige nascholing op de smartphone waarin de kernpunten rond hartklepproblematiek aan de orde komen.”

Leuk leerzaam ook omdat het heel realistisch gebracht is.

 

Voor wie de game nog niet heeft gespeeld, het is gratis beschikbaar in de App store, Google Play store en online. Accreditatie is toegekend door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) aan eerstelijns artsen en de Verpleegkundig Specialisten.

 

Over hartklepziekte

 

Eén op de acht mensen boven de 75 jaar heeft aortaklepstenose, de meest voorkomende vorm hartklepziekte. Dit aantal zal met de vergrijzing en steeds ouder wordende bevolking toenemen. Het tijdig ontdekken van een hartruis is een belangrijk, eerste signaal van een hartklepziekte, en kan levensreddend zijn.

 

Over de Hartklepgame

 

De hartklepgame is gemaakt door een ervaren app developer, Add App. De gamer (arts) heeft een virtuele spreekkamer waar de patiënt met klachten op consult komt. Het is aan de speler om via de juiste vragen de anamnese af te nemen en te bepalen wat er aan de hand is met de patiënt. Na het stellen van de juiste vragen volgt lichamelijk onderzoek, zoals luisteren naar het hart met de stethoscoop en bloeddrukmeting. De speler slaat zijn bevindingen over de patiënt op in een virtueel patiëntendossier. De avatar cardioloog geeft extra educatie. Als de gamer het protocol goed doorloopt, zorgvuldig ‘ziet en luistert’ , komt hij tot de juiste diagnose en kan hij al dan niet verwijzen (met spoed). Scores worden behaald in ieder level en uitgedrukt in een tevredenheidspercentage van de patiënt. Bij voldoende punten wordt een accreditatiepunt toegekend.

Meer informatie is te vinden op hartklepgame.nl.

 

De game is mogelijk gemaakt met een onvoorwaardelijke financiële bijdrage van Edwards Lifesciences.