Het thema van Health Valley 2016 is ‘Where Crossovers Lead to Innovation’.

Belangrijk is verbinding te maken tussen de verschillende sectoren en health: ict, bouw en food. Welke technieken hebben we in huis om eHealth op te schalen? En hoe bereiken we mensen? Zolang een app een technische innovatie blijft, is het goed verzonnen, maar blijft het in de kast liggen. Pas zodra zorgprofessionals of gebruikers ermee willen werken, is het een game changer. ‘Het is dus heel erg belangrijk om die brug te slaan: van de techniek naar de gebruiker’.

‘Technologisch gezien kan er heel veel en gebeurt er ook van alles. Wet‐ en regelgeving en financiering maken dit echter vaak complex. Daar komt nog eens bij dat mensen die in de zorg werken, er bewust voor kiezen met mensen te werken. Ze hebben vaak nauwelijks affiniteit met techniek. Die brug moeten we echt zien te slaan. We moeten innoveren met zorgprofessionals én met de patiënt. Dat laten we dit jaar zien.’

Bezoekers
Vorig jaar bezochten meer dan 1000 bezoekers Health Valley. Iedereen kan netwerken en ook het nieuwste van het nieuwste aanraken in het Living Lab.

– 1.000 bezoekers (circa 8 jaar!)

– Medisch specialisten, zorgprofessionals

– CEO’s zorginstellingen

– Bestuurders (academische) ziekenhuizen uit Gelderland

– Wetenschappers

– Ondernemers, investeerders

– Overheden en kennisinstellingen

– Studenten

Bestuurders uit de zorg bijeen
Er vinden ook strategische sessies plaats, hoewel deze niet altijd openbaar zijn. Voor de derde keer komen bestuurders uit de zorg bij elkaar. ‘Vorig jaar tekenden de bestuurders een manifest om innovatie met elkaar te delen. Dit jaar bespreken we de resultaten hiervan. Want innovatie moet je niet op een eiland houden. Dat is zonde van de tijd en energie die erin gestopt is.’

Themasessies
Health Valley Event start in de ochtend met een aantal parallelle themasessies (9.00 ‐ 10.30 uur), waarin crossovers centraal staan. Bezoekers kunnen een keuze maken uit de volgende sessies:

* Crossovers binnen e‐Health

* Crossovers binnen Medical Devices & Robotica

* Crossovers Personalized Medicine

* Bouwen in de zorg

* Nano medicine alliance

De gebruiker centraal
Omdat innovatie in de zorg alleen maar gaat werken als cliënten en de mensen op de werkvloer dat willen en kunnen, is er in de ochtend een speciale sessie voor de zorgsector “Implementatie op de werkvloer”.

Ook zijn er workshops waarin de gebruiker centraal staat, twee voorbeelden:

 1. Als leidraad in deze workshop wordt de Stoppen‐ met‐roken app gebruikt die Saxion, samen met Tactus Verslavingszorg, Medisch Spectrum Twente en de Universiteit Twente ontwikkelt. De workshop brengt theorie en praktijkervaring samen.
 2. “eHealth ontwerpen met de eindgebruiker: de mobiele invalshoek” In deze workshop wordt kort stilgestaan bij de opkomst van apps voor smartphones en tablets. Wat betekent deze ontwikkeling voor het ontwerpen van applicaties die voor zo’n breed, ongespecificeerd publiek ontworpen worden? Er is aandacht voor personalisatie van dit soort toepassingen. Wat voegt personalisatie toe voor de gebruiker? Ook gaan deelnemers aan de slag door enkele ontwerpstappen zelf te nemen en worden de mogelijkheden en valkuilen van het ontwerpen van eHealth met gebruikers besproken.

 

Programma van het congres

8.00 ‐ 09.00 uur Inloop en registratie

9.00 ‐ 10.30 uur Parallelle themasessies

10.30 ‐ 12.00 uur Plenair programma met keynote sprekers

12.00 ‐ 13.30 uur Lunch

13.30 ‐ 16.00 uur gevarieerd middagprogramma met o.a. diverse themasessies, workshops, Pecha Kucha’s, Investorslounge en nog veel meer.

16.00 ‐ 17.00 uur Plenaire Slotshow, met sprekers, interviews, demonstraties en de uitreiking van de Zorginnovatieprijs.

17.00 ‐ 18.30 uur Borrel

18.30 uur Walking dinner

 

Plenaire key-note sprekers

Melvin Samson: visie van zorg in Zweden ten opzichte van Nederland
Wat doen leiders van ziekenhuizen in Zweden anders dan in Nederland? Als Nederlander een ziekenhuis runnen in een ander land? Melvin heeft tips en adviezen voor de zorg in Nederland. Kan vertellen hoe de gezondheidszorg in Zweden op een andere manier innovatie aanpakt en bruggen slaat tussen ondernemers en anders denkenden. Was voorzitter Raad van Bestuur van het Radboud ziekenhuis. Is nu voorzitter van het Karolinka ziekenhuis in Zweden en tevens directeur van het Karolinka instituut (onderwijs en zorginstituut). Dat vele Nobelprijswinnaars heeft afgeleverd. Melvin is ook lid van bestuur van de NFA, Nederlandse Federatie van Academische ziekenhuizen.

Prof dr.ir. Albert van der Berg: directeur Mira TU Twente
Albert van den Berg is een van de meest vooraanstaande wetenschappers van de UT en behoort tot de internationale wetenschappelijke top. Hij heeft diverse prijzen en onderscheidingen op zijn naam staan.

2002 de Simon Stevin Meester onderscheiding van de Technologiestichting STW, in 2008 ontving hij een Advanced Research Grant van de ERC, 2009 de Spinoza. Voor zijn onderzoek op het gebied van labs-on-a-chip, minilaboratoria die op een chip passen, ontving hij de hoogste wetenschappelijke onderscheiding die Nederland kent. Sinds 2012 is Van den Berg honorair hoogleraar aan de South China Normal University Guangzhou te China.

 

Zijn huidige onderzoek richt zich op microanalyse en nanosensoren, nano fluidics en op onderzoek naar biologische cellen en weefsels op chips, met toepassingen in de gezondheidszorg en het milieu.

 

Gaat vertellen over de laatste ontwikkelingen van de orgaanchip, van Lab on a Chip naar Organs on Chip. Met deze chips kun je met een druppeltje bloed vroegdiagnostiek doen of medicijnniveaus testen. Sinds kort worden dezelfde technieken gebruikt om minieme stukjes weefsel of orgaan (denk aan een bloedvaatje of een longblaasje) op een chip te maken. Hiermee kun je bijvoorbeeld toxiciteit van medicijnen testen, de optimale therapie uitzoeken (precision medicine) terwijl daarnaast het aantal dierproeven verminderd kan worden. Voor alle bovenstaande ontwikkelingen is een nauwe samenwerking tussen medici en technologen noodzakelijk, en moet een cross-over gerealiseerd worden tussen gebieden die normaal ver uit elkaar liggen.

Oscar Kneppers: oprichter-2008- van Rockstart en nieuw programma Rockstart Accelerator

Sinds 1998 heeft hij verschillende crossmediatitels gelanceerd op het gebied van business, nieuwe media en technologie, zoals Emerce en Bright. Rockstart biedt een programma om start-ups toegang te geven tot kapitaal, een netwerk en resources.

Nieuw: Rockstart Accelerator

Is een intensief coachingsprogramma voor start-ups dat 150 dagen duurt en dat als doel heeft de producten en services zo snel mogelijk succesvol te lanceren. Oscar geeft een overzicht van alle start-ups die Rockstart in alle jaren begeleid heeft met de valkuilen en successen. Wat heb je anders dan investeerders nodig om een bedrijf te starten, wat is het meeste waardevol?

 

Neelie Kroes en ondernemer en wetenschapper prof. dr. Bas Bloem

De zorg is teveel gericht op het tevreden laten zijn van de arts in plaats van de patiënt.

Een duogesprek met Bas Bloem, innovator op gebied van nieuwe technologieën voor bestrijding van de ziekte van Parkinson en hoe we die innovaties kunnen internationaliseren. Bas Bloem is hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan de Radboud Universiteit en oprichter van Parkinson Centrum Nijmegen (ParC), MijnZorgNet en ParkinsonNet. Hij is altijd op zoek naar nieuwe manieren om de gezondheidszorg te verbeteren.

Bloem wil patiënten een actievere rol geven in hun eigen zorg en samenwerking in de gezondheidszorg stimuleren. Participatory health noemt hij het systeem dat hij voor ogen heeft. Bloem: ‘Allereerst moeten doctoren veranderen, zij moeten hun patiënt als een partner gaan zien in plaats van als een object van goedbedoelde zorg. Ten tweede moeten ziekenhuizen en doctoren specialiseren. Houd op met het alles een beetje doen. En ten derde zou het goed zijn de patiënt een meer actieve rol te geven, de eigen keuzes te laten maken en ze bij die keuzes bij te staan. Nu is onze zorg nog te veel gericht om het de dokter naar de zin te maken.’

 

Prof.dr. Pauline Meurs

Topbanen in de zorg zijn die er genoeg voor vrouwen?

Ze heeft begin februari een lezing gehouden over innovatie in de zorg en een essay geschreven voor de SER.

 

Parallelle themasessies tijdens de ochtend en middag

Met verschillende thema’s en met medewerking van onder andere:

 • Marcel Domisse: toekomstbestendige huisvesting en exploitatie in de zorgsector. De beste zorg in gezonde gebouwen.
 • Mario de Zeeuw: revolutionair of evolutionair innoveren? In dagelijkse zorgpraktijk werkwijze veranderen door nieuwe technologie.
 • Thomas Maal: 3D printing toepassingen in plastische chirurgie. Laat zien wat allemaal mogelijk is om oren, neuzen etc. te verfraaien. Is een gezicht maakbaar?
 • Sarah Fisher: Johnson & Johnson intensieve samenwerking met Google/Philips big data
 • Marcel Zwaal: disposable bloedfilter om gebruik van donorbloed drastisch te verlagen op een eenvoudige manier.
 • Diederik Bruins: CEO Fortified gelei als eiwitmiddel tegen tekorten.Wanneer iemand een tekort aan eiwitten heeft, is er een nieuwe vinding. Een “gel” kleurloos/smaakloos die je over je eten kunt smeren als gelei.
 • Leon Terstappen: tumorbiopt uit bloed voor persoonsgerichte behandeling. Onderzoek op celniveau detecteert verkeerde cellen.
 • Andrea van Elsas: grenzeloos ontwikkelen van innovatiegeneesmiddelen voor op maat gemaakte kankerimmuuntherapie.
 • Martijn Vastenburgh: In de langdurige thuiszorg blijkt dat innovatieve communicatietools er zijn, maar weinig worden gebruikt in de samenwerking tussen professionals en familieleden. De prikkel ontbreekt om innovatie te gebruiken.
 • Joris Molenaar: pionier op gebied van e-health. Bedrijf is marktleider in GGZ-markt, stuurt 300 zorgorganisaties aan op het gebied van e-health via cloudtechnologie.
 • Irene van Duijvendijk: persoonlijk gezondheidsdossier, e-health en verpleegkunde. Oprichter van I-care platform
 • Angeline Sieben: VAR Radboud zorg, Reshape Nurse Verbinding tussen verpleegkundige op werkvloer en innovatie.
 • Saskia Timmer: ontwikkeling autismezorg 2.0
 • Jacqueline Klein Gunnewiek: klinisch chemicus ziekenhuis Gelderse Vallei. Bloedonderzoek, geeft persoonlijk op maat voedingsadvies. Uitslagen van micronutriëntenonderzoek (bloedonderzoek) gekoppeld aan een persoonlijk voedingsadvies. Heel waardevol voor ouderen en patiënten met kanker.

 

Investorslounge

Voorzitter is Jim Stolze, oprichter van TedX in Nederland.

Ondernemers en beginnende ondernemers pitchen hun idee voor een panel van deskundigen uit de zorg, financiele wereld en bedrijfsleven. Degene die wint met de beste presentatie en het businessplan krijgt alle support gratis voor de roll-out van zijn/haar nieuwe idee.

Onderneming: Bruxlab

Fase: Startfase

Financieringsbehoefte:  € 700.000

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 8% van de volwassen populatie tijdens het slapen met de tanden knarst. Bij een groot deel van de volwassenen is de diagnose echter om verschillende redenen nog niet gesteld. Late diagnose van tandenknarsen ofwel bruxisme leidt vaak tot een grote toename in tandartskosten voor patiënten, vanwege potentiele aantasting van de tanden en het herstel van tandschade. Bruxlab richt zich voornamelijk op de groep niet-gediagnosticeerde patiënten. Daartoe heeft Bruxlab een mobiele, efficiënte en kostenvriendelijke test en diagnostische tool ontwikkeld, voor zowel patiënten als tandartsen. Wanneer de patiënt aan het slapen is, neemt de smartphone app mogelijke knarsgeluiden op. Door middel van gevalideerde medische algoritmes wordt deze informatie geanalyseerd en verwerkt door het Bruxlab SaaS platform. Hierdoor kan 8 uur slaap tot 5 minuten van mogelijk knarsgeluid gereduceerd worden. De tandarts kan inloggen en handmatig valideren of deze geluiden aan bruxisme te wijden zijn en een behandelplan opstarten.

 

Onderneming:                         Digest Inn BV

Fase:                                       Pre-startfase

Financieringsbehoefte:           € 200.000

Ongeveer de helft van alle Nederlandse volwassenen heeft overgewicht en 13% is obees. Dit heeft ernstige gezondheidsrisico’s als gevolg, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, beroertes, verschillende vormen van kanker en schade aan de gewrichten en organen. Alleen al in Nederland is obesitas verantwoordelijk voor 2-3% van de totale gezondheidskosten (jaarlijkse kosten van 1.6 miljard). In 2014 zijn 554.000 personen naar een prive dieetist gegaan voor hulp. Ongeveer 371.000 van deze personen zijn behandeld voor overgewicht of obesitas. Wereldwijd zijn er 1.3 miljard mensen met overgewicht en de totale markt voor behandeling, diëten, apps en boeken wordt geschat op $ 200 miljard per jaar. Digest Inn BV is gebaseerd op de theorie dat overeten, overgewicht en obesitas mogelijk worden veroorzaakt door een eetverslaving. Digest Inn BV heeft een diagnostische tool ontwikkelt en gevalideerd welke het eetpatroon van een individu kan karakteriseren. Deze tool kan door particuliere diëtisten worden gebruikt om hun cliënten gepersonaliseerde op een manier te helpen. Op dit moment is Digest Inn BV bezig met het ontwikkelen van een toegepaste game die diëten leuk maakt en de obese cliënt helpt een gezondere levensstijl aan te meten.

 

Onderneming:                         iGene

Fase:                                       Startfase

Financieringsbehoefte:           € 200.000 – € 300.000

Mensen zijn geïnteresseerd in gezond leven, willen weten wat voor een gezondheidsrisico’s ze lopen en willen weten wat ze daar aan kunnen doen. Algemene gezondheidsadviezen, zoals vezelrijk eten en meer bewegen, blijken voor veel mensen in de praktijk lastig op te volgen. Na jaren van onderzoek en ontwikkeling, lanceert iGene medio 2016 het iGene Paspoort. Daarmee bieden we consumenten relevante informatie op het gebied van gezondheid, voeding en medicijngebruik, gebaseerd op hun persoonlijke DNA-profiel. Een iGene Paspoort kan online door particulieren worden besteld. Na analyse in een laboratorium kan het persoonlijke iGene Paspoort met de iGene App worden geraadpleegd. Met de app krijg je toegang tot persoonlijke gezondheidsadviezen die wetenschappelijk zijn gevalideerd.

Voor de groei van iGene en Europese uitrol wordt aanvullende financiering gezocht.

 

Onderneming:                         SensoRUN

Fase:                                       Pre-startfase

Financieringsbehoefte:           € 250.000

Meer informatie volgt.

– See more at: http://www.meestersvandetoekomst.nl/news/investorslounge-health-valley-event#sthash.VMTuEmfc.dpuf

 

Fieldlabs

 

Proeftuinen van innovaties die nog nét niet rijp zijn voor de markt. Dus allemaal nieuw. Op gebied van zorginstellingen patiëntenoplossingen etc. Deze initiatieven presenteren zich met en aan ondernemers om hun innovatie op haalbaarheid te testen.

 

Pecha Kucha’s

 

Onderzoekers van de bij Health Valley aangesloten kennisinstellingen presenteren kort maar krachtig baanbrekende onderzoeksresultaten. Met bijdragen van: Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Radbouduniversiteit Twente en Radboudumc.

 

Zorginnovatie-award

 

3 finalisten voor de Zorginnovatie-Award (1e keer dat deze prijs wordt uitgereikt)

Tijdens het Health Valley Event wordt de eerste Zorginnovatieprijs uitgereikt. Deze prijs ter waarde van 15.000 euro is een initiatief van zorginnovatie.nl en haar partners. De prijs is bedoeld voor de ondernemer met de meest kansrijke zorginnovatie. Voorwaarde is dat de ondernemer staat geregistreerd bij zorginnovatie.nl.

 

Living Lab: allemaal demonstraties van allerlaatste uitvindingen op gebied van E-health

 

Skeleton en laevedo: voor elektronische manier van lopen voor mensen met rugblessures.

Dus in de toekomst een versteviging voor bouwvakkers en mensen die zwaar werk moeten doen.

 

3D printing: bij plastische chirurgie: kun je in de toekomst je gezicht vervangen?

Nu hals en nek al.

 

Kinemoto: een scherm dat uitnodigt tot activiteit

 

J-aapie e-health toepassing voor thuiswonende ouderen digitaal scherm dat alles regelt wat er maar gebeuren moet, ook contacten met familie, kapper etc.

 

Virtual proteins: beelden door je lichaam

 

Ajuvedo motions: revalidatie voor thuis na beroerte via gaming

 

Mitoo: voorzieningen voor gehandicapte kinderen dat ze ook outdooractiviteiten mee kunnen doen.

 

Bruxlab: app tegen tandenknarsen

 

Mose: een wand die uitnodigt om aan te raken: designobject

 

Flow Health Technology: energiestromen terugbrengen in de ruimte

ITEC: innovatieve behandeling voor tenniselleboog en muisarm.

 

Vasculuminator 2.0: apparaat om snel moeilijk zichtbare aderen op te sporen en pijnloos te prikken voor kinderen, ouderen en mensen met een gekleurde huid.

 

New Health care collective: toepassingen van e-health in de GGZ

 

Nieuw Hollands licht: daglichttoepassing die heel goed werkt als stresskiller. Innovatie is genomineerd voor de Gelderland innovatieprijs.

 

De Videobutler: dienstverlening geheel gerund door fysiek gehandicapten die vanuit huis alle service voor videoconferencing world wide regelen voor bedrijven. Ahold regelt via de videobutler 5000 vergaderingen per jaar, dat hen ca. 500.000 euro aan reiskosten bespaart.