Dankzij ontwikkelingen op het vlak van e-health zijn er extra mogelijkheden om de zorg anders te organiseren. Bijvoorbeeld via een portaal of via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Ouderen wonen steeds langer thuis. Daarbij krijgen ze vaak hulp en ondersteuning van familie, vrienden (helpende handen) en zorgprofessionals. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg en de complexiteit ervan toe. Dankzij ontwikkelingen op het vlak van e-health zijn er extra mogelijkheden om de zorg anders te organiseren. Bijvoorbeeld via een portaal of via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ouderen en mantelzorgers hebben sterker de behoefte aan online communicatie met hun netwerk dan aan inzage in medische gegevens. Dit komt naar voren uit het onderzoek ‘Helpende handen’ uitgevoerd door Nictiz in opdracht van het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

 

Ervaringen en wensen

In het actieonderzoek ‘Helpende handen’ zijn kwetsbare ouderen en hun helpende handen geïnterviewd. Ze zijn gevraagd waar ze tegenaan lopen in het regelen van zorg en welke ervaring ze hebben met het gebruiken van digitale toepassingen. Vervolgens hebben de onderzoekers samen met de ouderen en hun helpende handen digitale toepassingen uitgeprobeerd. Een belangrijke conclusie is dat de informatie uit het medisch dossier vaak niet aansluit op de informatiebehoefte die de mantelzorgers hebben. Zij geven aan juist meer gebaat te zijn bij het krijgen van inzicht in de dagelijkse verzorging van een oudere. Dergelijke, praktische informatie wordt nu digitaal versnipperd vastgelegd of helemaal niet genoteerd. Bovendien is de informatie niet voor iedereen toegankelijk. Een toepassing in een PGO of een portaal die de communicatie tussen helpende handen en professionals vergemakkelijkt, is zeer gewenst. Ook informatiemodules kunnen helpende handen en ouderen goed ondersteunen. Ze weten vaak niet waar ze recht op hebben of verdwalen in een wirwar van informatie. Uit het onderzoek blijkt dat praktische informatie verlichting geeft als die informatie actief en gestructureerd wordt aangeboden.

 

E-health: last of lust? 

Digitalisering van de zorg verlicht maar kan ook belastend werken. Voor de helpende handen kan het een uitdaging zijn als zij de ouderen moeten helpen bij het gebruiken van een PGO. Ook kan het lastig zijn om toegang tot informatie te krijgen als een machtiging niet is geregeld. Het regelen van een machtiging is weer ingewikkeld wanneer een persoon niet bij kennis is. Voor ouderen en helpende handen kan het inzetten van PGO’s en portalen echt verlichting geven van administratieve lasten. Voorwaarde is wel dat er moet worden bekeken waar echt behoefte aan is binnen een PGO en een portaal en moet het gebruik zo laagdrempelig mogelijk zijn.

 

Meer informatie

Voor meer informatie lees het rapport.