De Hersenstichting biedt veelbelovende reeds ontwikkelde ideeën en bestaande projecten die op de plank liggen weg te roesten, een kans op een nieuw leven, door middel van de Hersenbokaal 2016.

De Hersenbokaal richt zich op projecten die mensen met een hersenaandoening kunnen helpen in hun dagelijks leven.
Projecten aanmelden voor de Hersenbokaal 2016 is vanaf nu mogelijk. Het thema van dit jaar is: Nieuw Leven! Veerkracht & eigen regie voor hersenpatiënten. Een vakjury bepaalt de winnaar, die een bedrag van € 40.000 krijgt om zijn project tot uitvoering te brengen.

Het thema Nieuw Leven is heel bewust gekozen. Een ‘nieuw leven’ begint voor mensen die een hersenaandoening oplopen en hun leven weer opnieuw moeten leren oppakken. Het leven is niet meer zoals voorheen. Daarnaast richt de Hersenbokaal zich dit jaar op bestaande ideeën en projecten die om welke reden dan ook nog niet tot uitvoering zijn gebracht. Die projecten of ideeën willen wij de kans op een ‘nieuw leven’ geven! Degene die de Hersenbokaal wint, krijgt een bijdrage van € 40.000 van de Hersenstichting om het bestaande project (alsnog) te implementeren en verspreiden.

Veerkracht en eigen regie

Iedereen streeft naar gezondheid, ook mensen met een hersenaandoening. Recent is na gedegen onderzoek een nieuwe definitie van gezondheid ontwikkeld door arts en onderzoeker Machteld Huber (in samenwerking met de Gezondheidsraad en ZonMw). Deze luidt: ‘Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. De nadruk ligt in de potentie om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. Daarbij zijn persoonlijke groei en ontwikkeling en het vervullen van persoonlijke doelen in het leven net zo belangrijk. Doordat de nadruk ligt op veerkracht en eigen regie, voelen patiënten zich in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend benaderd als zieke. Voor deze groep zijn sociale participatie en zingeving minstens zo belangrijk als aandacht voor hun fysieke klachten.’
Maatschappelijke participatie gaat dus over meer dan alleen meedoen in de samenleving.
Het gaat gepaard met het zelfstandig kunnen bepalen wat je wil, over veerkracht en het behouden van eigen regie. De Hersenbokaal 2016 heeft dan ook als doel om veerkracht en eigen regie bij hersenpatiënten te activeren en vergroten.

Projecten krijgen nieuw leven
De Hersenstichting biedt veelbelovende reeds ontwikkelde ideeën en bestaande projecten die op de plank liggen weg te roesten, een kans op een nieuw leven! U heeft bijvoorbeeld een megagoed idee ontwikkeld, bent bezig (geweest) deze tot uitvoering te brengen (met collega’s), maar het is gestrand, mislukt of de geldstroom is op. Er zijn geen middelen (of niet genoeg) om het helemaal tot zijn recht te laten komen. Met de Hersenbokaal 2016 is er een nieuwe kans. De Hersenbokaal 2016 biedt u dé kans om het project te realiseren en op een hoger niveau te brengen. Met als doel om de veerkracht en eigen regie bij hersenpatiënten te activeren en vergroten.

Voorwaarde: het idee of project is al ontwikkeld, maar er zijn geen middelen of mankracht meer om het door te ontwikkelen en te implementeren. U gelooft heilig in uw project en weet dat dit het verschil gaat maken voor hersenpatiënten, hun omgeving of professionals die werken met hersenpatiënten! Beschrijf dus helder en krachtig uw motivatie in de projectaanvraag en maak ons enthousiast over uw project. Lees het reglement op www.hersenstichting.nl/hersenbokaal-2016 voor de beoordelingscriteria en de voorwaarden waar uw project aan moet voldoen.

Projecten die mogelijk geschikt zijn voor de Hersenbokaal 2016 zijn bijvoorbeeld: praktische producten en handreikingen voor patiënten om thuis zelfredzaam te zijn, tools op het gebied van E-health, een fysieke hulpwijzer of een communicatietool voor sociale wijkteams. Andere voorbeelden zijn vernieuwende methodieken of interventies op het gebied van zorg, onderwijs of arbeid.

Aanmelden
Wij kijken uit naar uw projectaanvraag! Op www.hersenstichting.nl/hersenbokaal-2016 vindt u het reglement met de voorwaarden en beoordelingscriteria. Ook kunt u hier het aanmeldformulier downloaden. Meld uw project aan vóór dinsdag 12 juli 12.00 uur.

Bron: Hersenstichting