In Nederland zijn ruim 130 instellingen gecertificeerd op de in 2012 gepubliceerde NEN-EN 15224 ‘Zorg en welzijn – Kwaliteitsmanagementsystemen, eisen gebaseerd op ISO 9001:2008’. Eind 2015 verscheen de nieuwe ISO 9001 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen’. Omdat aanpassing aan ISO 9001:2015 wenselijk is gebleken onder deelnemende EU-landen, is CEN een revisie van EN 15224 gestart. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 mei 2016 commentaar indienen.

NEN-EN 15224 is van toepassing op verschillende sectoren in zorg en welzijn, zoals publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging en verzorging, en welzijn. Tevens kan hij worden toegepast op samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen en apotheken of laboratoria, of tussen verschillende partijen die samen ketenzorg aanbieden. Ook zorginstellingen die geen branche specifieke kwaliteitsmanagementsysteemnorm hebben, maken gebruik van NEN-EN 15224.

Revisietraject en openbare kritiekronde
Met het Europese normontwikkelingstraject voor de nieuwe versie van NEN-EN 15224 worden de ‘zorg en welzijn’ gerelateerde toevoegingen (de blauwe, cursieve tekst uit EN 15224) beoordeeld op relevantie in de nieuwe ISO 9001:2015. De Europese normcommissie voor kwaliteitsmanagementsystemen in de gezondheidszorg, CEN/TC 362, heeft in februari 2016 de concepttekst voor de nieuwe EN 15224 (prEN 15224:2016) gepubliceerd. Het revisietraject start met een openbare kritiekronde waarbij alle landen commentaar kunnen leveren op deze tekst.

Tot 1 mei 2016 kunnen belanghebbende partijen en geïnteresseerden commentaar leveren op de conceptnorm prEN 15225 via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie van naam en e-mailadres is de nieuwe tekst in te zien en kan per paragraaf het commentaar met een voorstel voor een alternatieve tekst aangegeven worden. De NEN-normcommissie ‘ISO 9001 voor de zorg’ besluit welke commentaren namens Nederland worden ingediend in het Europese traject.

Participeren
Deelname aan de herziening kan door lid te worden van bovengenoemde NEN-normcommissie. Normcommissieleden beslissen welke commentaren en tekstsuggesties worden overgenomen en bepalen de Nederlandse bijdrage in het Europese traject. Normcommissieleden financieren gezamenlijk de ondersteuning van NEN in dit traject. Het lidmaatschap is in dit geval een eenmalige bijdrage van € 1140, excl. BTW.

Meer informatie
Voor vragen over het herzieningstraject of deelname aan de normcommissie: Marlou Bijlsma, telefoon (015) 2 690 264 of e-mail marlou.bijlsma@nen.nl.

Bron: NEN