De bouw staat bekend als een redelijk conventionele sector. In het algemeen worden innovaties in de sector niet snel gemeengoed. Met deze wetenschap als achtergrond is het begrijpelijk dat het relatief lang heeft geduurd voordat modulair bouwen als volwaardige bouwmethode is geaccepteerd.

 

De huidige behoeften vanuit de samenleving maken de tijd rijp om prefab bouwen in de armen te sluiten. Modulair bouwen biedt niet alleen de nodige economische voordelen, maar kan bijvoorbeeld ook duurzamer zijn dan de conventionele bouwmethoden. Bijvoorbeeld op het gebied van logistiek en milieu. Geprefabriceerde bouwelementen worden efficiënt naar de bouwplaats vervoerd, hetgeen veel transportkilometers scheelt. Daarnaast biedt modulair bouwen ook de mogelijkheid voor het hergebruiken van bouwonderdelen, hetgeen past in het streven naar een circulaire economie.

 

Het nieuwe bouwen
Als we worden ontvangen in het sfeervolle kantoor van Van Zandwijk bij de fabriek van Jan Snel in Montfoort, liggen de schetsen voor een zorggebouw voor dementerenden nog op de vergadertafel. Na ons gesprek gaan ze naar de architect met de opdracht er een fraai esthetisch ontwerp bij te maken. Dat modulair bouwen al lang niet meer de uitstraling van tijdelijkheid heeft, wordt geïllustreerd door zorgprojecten bij onder andere het AMC in Amsterdam, UMC Utrecht en Tergooi Ziekenhuizen in Hilversum. Het afwerkingniveau is minimaal gelijk aan traditionele bouw.

Door de jaren heen heeft Jan Snel veel ervaring opgedaan met de bouw van CSA, MRI en OK-huisvesting. Veel zorghuisvesting die Jan Snel realiseert is dan ook niet voor tijdelijk, maar voor permanent gebruik bedoeld. Dit geldt ook voor de nieuwe (hybride) OK’s, het Nucleair Geneeskundig Centrum en de beddenkamers voor het ADRZ.

 

Harry van Zandwijk is ervan overtuigd dat modulair bouwen, het “nieuwe bouwen” wordt. ‘Het is een efficiënte manier van werken, de kosten zijn lager, de realisatieperiode is kort en de opdrachtgever is flexibel in de toekenning van functies aan de ruimtes en het aanpassen van het huisvestingsvolume. Modulaire bouw is altijd flexibel en toekomstgericht. Als een zorgorganisatie nu behoefte heeft aan een gebouw met vier bouwlagen is het geen enkel probleem om na enkele jaren een bouwlaag te verwijderen als de behoefte is veranderd. Deze voordelen zijn belangrijk voor de zorgsector. Vandaar dat de sector steeds meer belangstelling voor ons krijgt. In de bouwsector zien we dat de grote bouwondernemingen ook steeds vaker prefab en modulair bouwen. De uitdaging voor ons is dat we onze voorsprong van vele tientallen jaren blijven behouden.’

 

Exploitatie en turn key oplevering
De dienstverlening van Jan Snel richt zich niet alleen op het realiseren van de huisvesting. Ook de exploitatie van het gebouw en/of het overnemen van de grond neemt het bedrijf desgewenst voor zijn rekening. En uiteraard kunnen projecten turnkey worden opgeleverd.

De voordelen van modulair bouwen gelden niet alleen voor de zorgsector. Woningbouw, studentenhuisvesting, offshore, onderwijs, industrie; om enkele sectoren te noemen waar modulair bouwen een alsmaar belangrijkere positie inneemt. Van Zandwijk: ‘In 2010 zagen wij de ontwikkeling dat in de diverse sectoren de behoefte aan deze manier van bouwen steeds meer zou toenemen. Wij hebben er toen voor gekozen dat we voor de diverse sectoren specialismes in het leven hebben geroepen. Voor de kwaliteit van onze producten hebben we bewust gekozen om niet alleen semipermanent, maar ook permanente huisvesting te kunnen leveren.

 

Voor de zorg is Jan Snel Medical Building Solutions in het leven geroepen.

 

Open sfeer
Een voorwaarde voor succesvol bouwen in de zorgsector is voor Harry van Zandwijk dat je met betrouwbare partners in een open sfeer samenwerkt. De samenwerking met de mensen van het ADRZ en Siemens is voor hem een schoolvoorbeeld voor hoe je snel, een nieuwe zorghuisvesting realiseert waar alle betrokkenen uiterst tevreden over zijn. Opdrachtgever voor het ADRZ was Siemens Healthineers. In vier maanden realiseerde Jan Snel een centrum voor nucleaire geneeskunde. Het nieuwe OK-complex werd in amper zes maanden gebouwd. De korte bouwtijd was mogelijk dankzij de bouwmethode en een vast team van bouwspecialisten.

Copy

‘Bouwen voor de zorgsector en met name voor complexe afdelingen met veel nieuwe technologie zoals voor het ADRZ, vraagt om specialistische kennis. In het recente verleden hebben we al de nodige projecten voor de zorgsector gerealiseerd, maar een OK-complex en een Nucleair Geneeskundig Centrum was nieuw voor ons. Natuurlijk huren we als dat nodig is externe knowhow in. Onze adviseurs zijn echter de mensen in het ziekenhuis; de mensen die in de nieuwe huisvesting moeten werken. Door de intensieve contacten met deze professionals ontstaat een goed beeld van de behoeften.’

 

Jan Snel heeft vertrouwen in de toekomst. Het bedrijf realiseert projecten van 300 tot 30.000 m2. Met Nederlandse productiefaciliteiten in Montfoort, Hulst en Eemshaven, kent het bedrijf een ideale regionale spreiding die bijdraagt aan de logistiek. De mondiale ambities van het bedrijf komen goed tot uiting door de op handen zijnde uitbreidingen in Duitsland en Engeland.

 

Meer informatie

Bron: FMT Gezondheidszorg