Het Nederlandse woon- en zorglandschap is in beweging. Waar vroeger het type zorg het uitgangspunt vormde voor woonvormen, lijken vandaag de dag sociale en technologische ontwikkelingen de doorslaggevende factor te zijn.

 

Waar draait de toekomst van wonen en zorg om? Hoe kan een slimme woonomgeving leiden tot sociale interactie tussen (kwetsbare) mensen en tot duurzame leefbaarheid? Dit congres, georganiseerd door TU Eindhoven en KIVI, weerspiegelt de samenwerking tussen zorginstellingen, woningcorporaties, het bedrijfsleven en kennisinstellingen op zoek naar slimme concepten voor ‘Het Nieuwe Wonen’: een balans tussen technologische en sociale ontwikkelingen. Beleidsmakers, bestuurders van zorgorganisaties en woningcorporaties en onderzoekers gaan in op de opgedane ervaringen, de stand van zaken binnen de lopende samenwerkingsprojecten en de plannen voor de toekomst”

 

Uitgaande van de opgedane kennis in de diverse ‘Empathic Living Labs’ kaarten de onderzoekers nieuwe (ontwerp)principes aan die mens en technologie verbinden en de actieve en innovatieve samenwerking in de hele keten van wonen en zorg bevorderen.

Doelgroepen

De doelgroepen voor dit congres zijn overheden, architecten en ontwikkelaars, zorginstellingen, woningcorporaties en organisaties die bezig zijn met woonconcepten voor kwetsbare mensen. Daarnaast ook uit onderzoekers en docenten geïnteresseerd in de samenwerking tussen hoger en wetenschappelijk onderwijs.

 

Het congres wordt gehouden op 31 januari 2019 in het auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven.