Hogeschool Utrecht (HU) start met het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg. Het nieuwe lectoraat ontwikkelt kennis over preventie in de gezondheidszorg. Om de gezondheid van mensen te verbeteren, wordt onderzocht hoe verschillende disciplines kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl. Voor dit nieuwe lectoraat is dr. Katarina Jerković – Ćosić benoemd tot lector. Het lectoraat wordt ondergebracht bij het nieuw te vormen Kenniscentrum Gezond en duurzaam leven van Hogeschool Utrecht.

Binnen de zorg verschuift het accent van het genezen van ziekten naar het behoud van gezondheid. Het aanleren van een gezonde leefstijl speelt hierbij een belangrijke rol. Een integrale aanpak –  dicht bij de eigen leef- en belevingswereld van mensen – is daarbij het meest effectief. Centraal in het lectoraat staat de kennisontwikkeling over de kwaliteit en het effect van preventief handelen. Van daaruit worden inzichten ontwikkeld om de zorg anders in te richten.

Enkele projecten op het terrein van de mondzorg vormen het startpunt. In deze projecten werken medische en paramedische disciplines samen aan het verbeteren van de mondgezondheid van mensen. De nieuw verworven kennis en opgedane ervaringen in deze projecten wordt gebruikt om soortgelijke projecten vanuit andere (gezondheidszorg)disciplines op te zetten.

Katarina Jerković- Ćosić licht toe: “Het lectoraat zet in op implementatie van brede preventieprogramma’s binnen de nieuwe zorginfrastructuur op wijkniveau. Het onderzoek richt zich naast de effectiviteit en efficiëntie van de zorgprogramma’s ook op de organisatie van de zorg, evenals op innovatieve vormgeving van preventieve zorg, met name voor de risicogroepen kinderen en ouderen. Het lectoraat gaat met een multidisciplinaire aanpak een directe bijdrage leveren aan de maatschappij, passend bij het strategische thema van de HU: ‘Kwaliteit van samenleven in een stedelijke omgeving’.”

Katarina is mondhygiënist en klinisch epidemioloog. Sinds 2012 heeft zij als hogeschool hoofddocent bij het Instituut voor Paramedische Studies van de faculteit Gezondheidszorg van de HU preventieprojecten opgestart, gericht op verbinding van praktijk, onderzoek en onderwijs. Zij is in 2012 gepromoveerd op het onderwerp Taakherschikking in de mondzorg. Daarnaast participeert zij in verschillende werk- en vakgroepen en is zij betrokken bij de recente ontwikkelingen in de (mond)zorg.

Foto: Katarina Jerković- Ćosić

Bron: Hogeschool Utrecht