Dinsdag 30 juni 2015 zijn zes huisartsen en één doktersassistente volledig digitaal bijgeschoold via Skype. Zelfstudie via opgenomen collega’s, videoconferencing en schoolbegeleiding door e-mail waren al bekend. Maar interactieve, geaccrediteerde nascholing voor huisartsen en hun medewerkers via Skype is nieuw. 
In Breda, Made, Reusel en Waalwijk schuiven tussen de middag huisartsen en hun medewerkers aan. Achter hun eigen bureau, tijdens de lunch, worden zij, met een in- en uitstaptoets, geschoold op het gebied van de huisartsen laboratoriumdiagnostiek. Na één uur is de formeel goedgekeurde, GAIA geaccrediteerde, cursus afgelopen en gaat iedereen weer verder met zijn gewone werk. Middels een zestigtal dia’s en vier discussiesessies is de kennis van de infectieserologie (de CRP laboratorium test) gedeeld en op niveau gebracht.
Nauwelijks kosten
De technische aanpassingen, in hard- en software, waren minimaal. De benodigde computersystemen en verbindingen zijn in iedere reguliere huisartsen praktijk voorhanden. Er zijn nauwelijks kosten gemaakt. Een korte evaluatie leert dat men uiterst tevreden, zelfs enthousiast, is over deze manier van bijscholen. De interactie tussen de deelnemers, de gepresenteerde casussen en de geleerde kennis dragen bij aan de dagelijkse praktijk van de huisarts. Nascholing van huisartsen via Skype is een zinnige manier van kennis delen en vergaren. Deze vorm is niet alleen efficiënt en eigentijds, maar ook duurzaam.