Kan leegstaand zorgvastgoed een oplossing zijn voor de huisvesting van vergunninghouders (mensen die een verblijfsvergunning hebben ontvangen)?
Uit een peiling van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onder zorgorganisaties en woningcorporaties blijkt dat zij mogelijkheden zien voor kleinschalige huisvesting van deze groep. Uit de quickscan blijkt over het algemeen een houding van welwillendheid van zorgorganisaties en woningcorporaties. Zij zien kansen voor huisvesting van kleinere groepen van 10 tot 60 personen.
Knelpunten
Succesvolle voorbeelden zijn er op dit moment nog weinig. Het blijkt dat woonprojecten voor vergunninghouders op (voormalige) zorglocaties vanwege allerlei knelpunten vaak worden afgeblazen. Knelpunten die naar voren komen, zijn:
De aard van het vastgoed: kleinere locaties, staat van het vastgoed, combinatie met kwetsbare medebewoners
Regelgeving: vergunningen, bestemmingsplan, brandveiligheid, aard van het huurcontract
Financiering en vraagstuk wie de investering doet
Draagvlak bevolking
Goede ondersteuning
Er zijn nog niet veel gemeenten actief in het benaderen van zorgorganisaties en woningcorporaties als het gaat om kansen in (leegstaand) zorgvastgoed. Hierdoor blijven kansen onbenut. Het Kenniscentrum pleit voor goede ondersteuning bij alle partijen om vergunninghouders kleinschalig te kunnen huisvesten.
Bij deze ondersteuning kan het platform Opnieuw Thuis een rol spelen. Het platform is een samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties, provincies, COA, Aedes, VNG, IPO, Platform31 en ministeries SZW, V&J en BZK. Het platform biedt ook ondersteuning bij vragen rond het realiseren van huisvesting van vergunninghouders in leegstaand zorgvastgoed. Via de website van Opnieuw Thuis kan contact gelegd worden.