Vrijdag 13 november wordt iLab Utrecht Science Park geopend. Dit is een initiatief van Utrecht Science Park (USP) en Hogeschool Utrecht (HU).
iLab Utrecht Science Park is een volledig ingericht en bemenst laboratorium op het Utrecht Science Park (de Uithof), waar zowel starters als gevestigde bedrijven zonder voorinvestering onderzoek kunnen (laten) doen in een setting van samenwerking tussen alle deelnemende partijen.
iLab Utrecht Science Park vormt een centrale plek waar starters en bedrijven met hun vragen terecht kunnen en van waaruit de verbinding met onderzoekers en onderzoeksfaciliteiten wordt gemaakt. Bovendien stelt het lab bedrijven in staat om getalenteerde studenten te ontdekken en hen een stage of zelfs een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Naar verwachting worden in de toekomst meerdere iLabs geopend op het USP.
Compleet ecosysteem
Friso Smit, Business Development Manager van het USP: “iLab Utrecht Science Park is de perfecte startplaats voor een nieuwe venture in life sciences en chemie. Het lab is bovendien ingebed in een zeer compleet ecosysteem van wetenschappers, onderzoeksinfrastructuur en ondersteuning.” Ellen Hilhorst, directeur Institute for Life Sciences & Chemistry van de HU: “Dit iLab stelt onze studenten in de gelegenheid om snel te reageren op technologische veranderingen in de industrie en draagt bij aan de professionalisering van bedrijven.”
Institute for Life Sciences & Chemistry
Het lab is op initiatief van het USP en de HU tot stand gekomen, in samenwerking met Utrecht Life Sciences, Economic Board Utrecht, Topsector Chemie en Topsector Life Sciences & Health. De opening van het iLab vindt plaats aan de Heidelberglaan 7 in het nieuwe laboratorium van het Institute for Life Sciences & Chemistry van Hogeschool Utrecht. Dit gebeurt in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Topsector Chemie en Topsector Life Sciences & Health.
Na de opening wordt een zogeheten USP-Café gehouden, waarin het concept van het iLab wordt toegelicht en waarin enkele gebruikers ingaan op de vraag hoe dit laboratorium hen kan helpen om innovaties tot stand te brengen. Onder het genot van een hapje en een drankje kan in de Marktplaats kennis worden gemaakt met onderzoekers die graag vertellen hoe zij kunnen helpen om onderzoeksvragen te beantwoorden.