Infecties met resistente bacteriën vormen een grote bedreiging voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. Daarom is het cruciaaldat verpleeghuizen de juiste maatregelen nemen. Maatregelen die zorgen voor een schone, veilige omgeving.

 

Zo kunnen deze resistente bacteriën zich niet verspreiden en zo ontstaan er niet nog meer resistente bacteriën. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt met een factsheet ‘Infectiepreventie in de verpleeghuiszorg’ extra aandacht voor dit belangrijke thema. De inspectie bezocht gericht instellingen voor dit thema. Bij 18 van de 19 instellingen bleek de infectiepreventie en het antibioticabeleid niet op orde. Bij deze instellingen heeft de IGJ vervolgens maatregelen getroffen. Lees verder op igj.nl