In Nederland komen nog veel vermijdbare ziekenhuisopnames voor door medicatiefouten. Om dit te voorkomen, moet iedere Nederlander in 2020 online toegang hebben tot zijn/haar medisch dossier, met daarin een overzicht van de medicijnen die hij/zij gebruikt. Treant heeft informatie over het medicijngebruik van patiënten nu beter ontsloten, zodat zorgverleners sneller en nauwkeuriger weten welke medicijnen een patiënt gebruikt. Dat is goed nieuws voor de behandeling van de patiënt, zeker bij calamiteiten.

 

VIPP

VIPP is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. Uitgangspunt is dat in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Treant neemt deel aan dit landelijke programma en hoopt eind 2019 vier programmamodules met succes te implementeren. De tweede module is onlangs met succes geïmplementeerd.

 

Het voorschrijven van medicatie in de polikliniek van het ziekenhuis moet (zoveel mogelijk) via het standaard elektronisch berichtenverkeer met de openbare apotheek van de patiënt gebeuren. Dit zorgt er voor dat de uitwisselbaarheid van medicatiegegevens in de keten verbetert, waardoor het veilig gebruik van medicijnen wordt verhoogd.

 

Veilig gebruik medicatie

Maurice van Staveren, ziekenhuisapotheker, medisch manager van de afdeling Apotheek én lid van de stuurgroep van het VIPP-project bij Treant: ‘Het onderwerp medicatieveiligheid heeft volop aandacht bij Treant. Niet alleen voldoet Treant ruimschoots aan de VIPP-toets norm: we hebben daarnaast een verbetering aangebracht in het elektronisch patiëntendossier waar onze zorgverleners niet meer zonder willen. Daarnaast hebben we nu weer een hele belangrijke stap voorwaarts gezet op het gebied van veilig gebruik van medicatie. Zorgverleners kunnen in het elektronisch patiëntendossier de medicatiegegevens van patiënten raadplegen. Dit betekent dat we sneller en beter weten welke medicijnen een patiënt gebruikt. Dat is belangrijk voor de behandeling, zeker bij calamiteiten.’

 

Toestemming voor delen medische gegevens

Het is belangrijk dat zorgverleners over actuele medische gegevens van de patiënt beschikken. Maar ook bij een verwijzing naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling moet de specialist of apotheker op basis van belangrijke medische gegevens snel en veilig kunnen handelen. Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een netwerk waar zorgaanbieders zich bij kunnen aansluiten en vervolgens medische gegevens over hun patiënten kunnen raadplegen. In onze regio heeft ongeveer 66 procent van de patiënten toestemming gegeven aan het LSP om medicatiegegevens te delen met Treant. Van Staveren: ‘Het is van groot belang dat huisartsen, openbare apothekers én patiënten de noodzaak van het delen van medicatiegegevens met elkaar bespreken: de kracht van het LSP valt en staat immers met de volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens. Op www.ikgeeftoestemming.nl is hierover meer informatie te vinden.’

 

Fotobijschrift: David Post van de raad van bestuur (tevens ambassadeur van het VIPP-programma) poseert trots naast projectleider Ramona Bruins en junior projectleider Cyril Roels na de tweede succesvolle VIPP-audit. (N.B. foto is ook op te vragen als zwaarder bestand) (Foto:Bianca Verhoef Fotografie)