Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ); foto zorg in de thuissituatie

Zorgorganisaties Archipel, Envida, tanteLouise, Thebe en innovatie- en participatiemaatschappij CbusineZ richten gezamenlijk het Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ) op. Het nieuwe investeringsfonds wil bijdragen aan initiatieven om de werklast in de ouderenzorg te verlichten en/of de eigen regie van mensen in de thuissituatie te vergroten.

Innovatie met impact
De zorg kent uitdagingen om ouderen ook in de toekomst passende zorg en ondersteuning te geven. Er is behoefte aan innovaties met impact. Het Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ) wil kansrijke innovaties steunen met financiering en helpen bij de implementatie.
IFOZ is geïnteresseerd in zowel technologische als sociale en organisatorische vernieuwingen. Focus ligt op innovaties die de zorgmedewerkers ontlasten en ouderen in staat stellen langer zelfstandig thuis te wonen. Het fonds doet voor de zomer van 2021 haar eerste investeringen.
Rogier van der Hooft, bestuurder van de Stichting IFOZ, stelt: “Er zijn zo ontzettend veel nieuwe ideeën. Maar wat vaak mist is de link met wat instellingen ondersteunt.”

Criteria
IFOZ hanteert zes selectiecriteria voor hun investeringen:

  • Innovatie op vastgestelde thema’s in ouderenzorg
  • Technologische, sociale en organisatorische innovatie
  • Eind van opstartfase of begin van opschalingsfase
  • Krachtig ondernemerschap
  • Focus op de Nederlandse markt
  • Actieve betrokkenheid

Implementatieversterkers
Het fonds houdt de innovatieve kennis en ervaring niet voor zichzelf houden. Na succesvolle implementatie is het juist de bedoeling om de vernieuwingen ook toegankelijk te maken voor andere instellingen.
Instellingen die betrokken willen worden bij implementatie van een zorginnovatie, kunnen aansluiten als implementatieversterker. Zorgorganisatie Surplus zich als eerste implementatieversterker verbonden. Rogier van der Hooft juicht dat toe: “Zo zetten we een bredere vernieuwing van de ouderenzorg in. En dat is hard nodig, zeker in een tijd als deze met dubbele vergrijzing”

Idee pitchen
Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ) staat open voor ventures die een investering nodig hebben. Initiatiefnemers in de ouderenzorg met een vernieuwend concept dat bijdraagt aan arbeidsbesparing of zelfredzaamheid thuis kunnen contact opnemen met het fonds.