Het Slingeland Ziekenhuis en het Japanse bedrijf Fujitsu ondertekenden onlangs een overeenkomst om het project ‘Sensing Clinic’ gezamenlijk op te starten. Sensing Clinic zet zogenaamde sensortechnologie in, om vitale functies (bloeddruk, hartritme, slaapritme etc.) en bewegingen van de patiënt gedurende een ziekenhuisopname beter te kunnen monitoren.

Slimme pleisters en matras-sensoren
Met de ondertekening door de bestuurders Chrit van Ewijk van het Slingeland en Bas de Reus van Fujitsu start de uitrol van fase 1 in het Field Lab. Hierin worden slimme pleisters met draadloze meetapparatuur en sensoren onder matrassen ingezet in de kliniek. De verpleegkundige zal hierdoor beter inzicht krijgen in de toestand van een patiënt. Nu krijgt een verpleegkundige een piepermelding bij een hulpvraag, maar de situatie van de patiënt wordt pas duidelijk als de zorgverlener bij het bed staat. Met de toepassing van de innovatieve sensoren kan de verpleegkundige straks op een smartphone de situatie van de patiënt op afstand al zien en daar gerichter op inspelen. Daarnaast biedt de technologie artsen een overzicht van waardevolle informatie over de patiënt zodat medische beslissingen nog beter kunnen worden onderbouwd. Patiënten worden beter en langer in de gaten gehouden en dat verzekert hen van een hogere kwaliteit van zorg en gezondheidswinst. Ook worden patiënten op de verpleegafdelingen minder belast met zorgverleners aan het bed die metingen verrichten en zal het aantal machines en draden dat met de patiënt verbonden is worden gereduceerd. Uniek is dat de verzamelde informatie in duidelijke overzichten kan worden teruggekoppeld naar de patiënt. Deze toepassing ‘Leefstijl begeleiding’ is ontwikkeld door VitalinQ.

Uiteindelijk zal Sensing Clinic ook leiden tot lagere kosten voor het ziekenhuis.

Periode
De eerste toetsingsfase met deelnemende patiënten loopt van september 2016 tot begin 2017. Daarna hopen de partijen de sensoren en pleisters in het hele ziekenhuis beschikbaar te maken. Fase 2 start daarna waarin CVA-patiënten en patiënten met een verhoogd risico op delier worden gemonitord door toepassing van bewegingssensoren.

Field lab
Deze co-innovatie en de implementatie van de Sensortechnologie komt voort uit het Field lab 2e lijnszorg dat is opgezet door de Provincie Gelderland, Health-Valley en Oost NV om de samenwerking te vergroten tussen bedrijfsleven en de zorg. Het doel is om zorgconcepten en producten te toetsen, zodat patiënten in de regio Oost Gelderland sneller toegang krijgen tot succesvolle innovaties. De uitvoering van Sensing Clinic is een nauwe samenwerking tussen Fujitsu Next Generation Helathcare Innovation Center en het Slingeland Ziekenhuis. Zorgverleners werken zij aan zij met technici als sensor-specialisten en data-analisten. Ook studenten van de Hogeschool haken aan om praktijkervaring met innovatietrajecten op te doen.

Foto: Ondertekening overeenkomst (foto Slingeland Ziekenhuis)

Bron: Slingeland Ziekenhuis