De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben in het voorjaar van 2016 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de jeugdhulp bij drie zorgboerderijen. Op grond van het onderzoek oordelen de inspecties dat de kwaliteit van de jeugdhulp bij de zorgboerderijen ‘De Verborgen Kracht’ en ‘Eben-Haëzer’ voldoende is, maar bij ‘Men-training Salland’ onvoldoende.

Naar aanleiding van verschillende signalen over zorgen omtrent de kwaliteit van de jeugdhulp onderzochten de inspecties of de zorgboerderijen ‘De Verborgen Kracht’, ‘Eben-Haëzer’ en ‘Mentraining Salland’ verantwoorde hulp aan jongeren bieden. De onderzoeken werden uitgevoerd aan de hand van verschillende onderdelen van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd.

De Verborgen Kracht
De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van de jeugdhulp van De Verborgen Kracht ten aanzien van alle getoetste criteria voldoende is. De inspecties hebben er vertrouwen in dat
De Verborgen Kracht de geconstateerde aandachtspunten op eigen kracht en binnen een redelijke termijn oppakt. De inspecties blijven de ontwikkelingen bij De Verborgen Kracht volgen via het reguliere toezicht

Eben-Haëzer
De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van de jeugdhulp van Eben-Haёzer voldoende is.
De kwaliteit van de jeugdhulp dient echter op alle punten voldoende te zijn. Bij zorgboerderij Eben-Haёzer is dit bij acht van de tien criteria het geval. Eben-Haёzer dient concrete verbeter-maatregelen te treffen voor de geconstateerde tekortkomingen op het gebied van de veiligheid en de organisatie alsmede een aantal aandachtspunten.
De inspecties willen vóór 12 augustus 2016 een overzicht ontvangen van de verbetermaatregelen die de zorgboerderij neemt en vóór 19 oktober 2016 een resultaatsverslag over de getroffen verbetermaatregelen.

Mentraining Salland
De inspecties oordelen dat de kwaliteit van de jeugdhulp van Mentraining Salland onvoldoende is.
De inspecties constateren tekortkomingen in onder meer de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de veiligheid in het algemeen en de veilige verstrekking van medicatie. Bij Mentraining Salland waren vier van de elf getoetste criteria voldoende.

De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van Mentraining Salland op alle onderzochte criteria voldoende dient te zijn. De inspecties verwachten dat Mentraining Salland ervoor zorgt dat vóór
2 augustus de noodzakelijke verbetermaatregelen zijn doorgevoerd ten aanzien van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, het beperken van de veiligheidsrisico’s voor de kinderen en het op veilige wijze verstrekken van medicatie.
De inspecties verwachten verder dat Mentraining Salland ervoor zorgt dat uiterlijk 19 oktober 2016 ook de andere verbeterpunten zijn gerealiseerd.
Uiterlijk een week na het verstrijken van beide data verwachten de inspecties van Mentraining Salland schriftelijke informatie over de implementatie van de verbetermaatregelen.

Bron: Inspectie Jeugdzorg