Signalen uit de sector en gerichte vragen van mantelzorgers en zorginstellingen hebben zorgondernemer Zembro doen besluiten zijn intelligente horloge voor actieve senioren uit te breiden met features voor ouderen met geheugenproblemen. Zembro zal eind 2016 een versie van het horloge op de markt brengen met o.a. een dwaalalarm en een slot dat de drager alleen met hulp kan openen. Deze speciale versie van het slimme horloge is voor privégebruik nu reeds verkrijgbaar en zal voor professioneel gebruik met nog meer opties beschikbaar zijn vanaf eind 2016 in de Benelux, Frankrijk en Duitsland.

Zelfredzaamheid
Het Zembro-horloge is ontwikkeld omdat de senior enerzijds steeds langer mobiel en actief blijft, maar anderzijds van overheidswege gestimuleerd wordt zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Beide trends veronderstellen een grote mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de senior. Maar de bekende risico’s blijven bestaan; zo is het niet ondenkbaar dat hij een vervelende val maakt en hulp moet inroepen. Met deze problematiek in gedachten ontwikkelde Zembro een oplossing bestaande uit het horloge, een app en een 24/7-service.

Ouderen met geheugenproblemen
Om in te spelen op de vraag vanuit de zorgsector heeft Zembro besloten ook een versie op de markt te brengen waar ouderen met geheugenproblemen en hun verzorgers of mantelzorgers hun voordeel mee kunnen doen. Deze versie is voorzien zijn van een ‘driehandenslot’, een sluiting die alleen met behulp van een tweede persoon geopend kan worden. Daarmee voorkomt Zembro dat de dementerende senior het horloge zelf afdoet en hij zijn achterwacht niet meer kan bereiken.

Geofencing
Deze versie van het Zembro-horloge is ook voorzien van een dwaalalarm op basis van geofencing, oftewel het virtueel afbakenen van een geografisch gebied door middel van GPS. Concreet houdt dit in dat connecties in de Zembro-app een zone kunnen instellen waarbinnen de senior zich veilig kan begeven. Wanneer de senior die zone verlaat, krijgen de connecties via de app een alarm. Ze kunnen dan de locatie van de senior in de app bekijken en naar de senior bellen of hulp inschakelen.

Het Zembro-horloge voor de actieve senior is nu al verkrijgbaar in de thuiszorgwinkels van Vegro, via de verkoopafdeling (telefonisch) en via de Zembro-shop. Kijk voor meer informatie over de verkooppunten op www.vegro.nl/zembrobracelet / https://www.zembro.com/nl-NL/experience-points/