Robots in de zorg klonken tot voor kort als verre toekomstontwikkelingen. Maar wie in de zorg werkt of hier wel eens mee te maken heeft gehad, weet dat deze technologie zijn intrede heeft gedaan. Hierop anticiperend, is IEC (International Electrotechnical Committe) gestart met de ontwikkeling van normen voor medische robots. Belanghebbenden die vanuit Nederland betrokken willen zijn bij deze normontwikkeling, worden uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken bij NEN.
Innovatie binnen het terrein van medische technologie is noodzakelijk om de veranderende zorgvraag en de uitdagingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden. Normen antciperen hierop. Afspraken over waar deze technologie aan moet voldoen, worden in openbare en neutrale referentiedocumenten (normen) vastgelegd.
Momenteel heeft IEC twee internationale normvoorstellen voor medische robots liggen:
* IEC 80601-2-XX: Part 2-XX: ‘Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical robots for rehabilitation, compensation or alleviation of disease, injury or disability’
* IEC 80601-2-XX: Part 2-XX: ‘Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical robots for surgery’
Beide voorstellen behoren tot het werkprogramma van de normcommissie ‘Medisch Elektrische Toestellen’. Dit is de spiegelgroep die verantwoordelijk is voor het bepalen van het Nederlands standpunt voor deze internationale normen. Deelname aan de normcommissie is mogelijk voor alle belanghebbende partijen op het gebied van medisch elektrische toestellen.
Hoe kunt u invloed uitoefenen op deze normen?
Normen worden ontwikkeld in Europees en mondiaal verband. Nederlandse normcommissies zijn zodoende vaak een afspiegeling van een Europese en/of mondiale commissie, omdat de hoofdtaak voor een groot deel bestaat uit het inbrengen van de Nederlandse stem in het Europese (CEN/CENELEC) en/of mondiale (ISO/IEC) overleg.
Meer informatie en deelname
Fabrikanten/leveranciers, onderhoudsdeskundigen, inkopers of anderszins betrokkenen bij dit onderwerp worden uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken bij NEN: Ellen Drop, projectassistente, telefoon (015) 2 690 342 of e-mail ellen.drop@nen.nl.