Intrakoop-Inkoopcommunity - stockbeeld inkoop - dozen, heftruck, keyboard
Foto: Shutterstock

Alle zorgorganisaties hebben te maken met brandveiligheid. Brandveiligheid kan echter samengaan met behoorlijke kosten en risico’s. Daarom start Intrakoop in februari met een collectief inkoopproces van brandveiligheidsmiddelen voor haar leden.

Zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor het bieden van een veilige omgeving. Het voldoen aan bestaande wet- en regelgeving (Bouwbesluit) is geen garantie voor voldoende brandveiligheid omdat er in de zorg specifieke risico’s zijn, zoals risicovol gedrag en een beperkte zelfredzaamheid van cliënten, patiënten en bewoners. De invoering van risico-gestuurde brandveiligheid biedt een zorginstelling handvatten om deze veilige omgeving te bieden. Brandveiligheidsmiddelen dragen daar aan bij.

Collectief inkooptraject

Intrakoop start in februari met een collectief inkooptraject van brandveiligheidsmiddelen. De focus ligt hierbij op de inkoop, het beheer en onderhoud van de brandveiligheidsmiddelen. Daarnaast is het mogelijk dat we ook zaken zoals BHV- en EHBO-producten, trainingen, opleidingen en advisering hieraan toevoegen. De uiteindelijke scope van de uitvraag wordt vastgesteld door de projectgroep.

We willen het inkooptraject uitvoeren via de Best Value-methode omdat we van mening zijn dat we dan de beste aanbiedingen krijgen. Wij denken daarbij aan vier concepten:

  1. Koop & onderhoud
  2. Safety as a service (SaaS)
  3. Lease concept(en)
  4. Sale & leaseback concept.

Meedoen

Ben je ook van plan om een inkooptraject brandveiligheidsmiddelen te starten, doe het dan samen met andere zorginstellingen. Intrakoop begeleidt het inkooptraject van het begin tot het einde met de ondersteuning van Peter Schut. Als programmamanager De Zorg Brandveilig heeft hij de juiste vakinhoudelijke expertise. Veel werk wordt jou daarmee uit handen genomen en je kunt hier veel voordeel uit halen.

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan de projectgroep (van maximaal 5 deelnemende zorginstellingen) die een inkooptraject uitvoert met als resultaat een overeenkomst waar niet alleen jouw organisatie maar ook andere Intrakoopleden gebruik van kunnen maken.

De online kick-off bijeenkomst van de projectgroep vindt plaats op maandag 28 maart van 15.00 – 16.30 uur.

Vragen en aanmelden

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor de projectgroep? Dat kan via Monique Mensink, Inkoper/productmanager facilitair (monique.mensink@intrakoop.nl / 06 13 81 09 32) of Anne Marie Kolkhuis Tanke, Consultant ( annemarie.kolkhuistanke@intrakoop.nl / 06 55 80 63 92).