Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft het keurmerk van Joint Commission International (JCI) toegekend gekregen voor de veiligheid en kwaliteit van patiëntenzorg. Het keurmerk stelt wereldwijd hoge eisen aan zorginstellingen. Van 23 tot en met 27 januari 2017 bezochten de internationale JCI-inspecteurs bijna alle afdelingen en buitenlocaties van het JBZ, om te zien hoe het JBZ zorg draagt voor zijn patiënten. Vrijdag 27 januari hebben de inspecteurs het JBZ voorgedragen voor het keurmerk. Op 8 februari kwam het heuglijk bericht binnen dat het JBZ officieel geslaagd is, en ontvingen wij het ‘JCI Gold Seal of approval’.

 

Tamara Schalken werkt in het JBZ als verpleegkundige. Zij kent het ziekenhuis ook als patiënt: “Wat ik als patiënt heb ervaren tijdens mijn eigen opname, kan ik terugbrengen naar verbeteringen door JCI. Voor patiënten is het checken van gegevens op allerlei momenten in het zorgproces denk ik de meest zichtbare verbetering. Bijvoorbeeld dat twee verpleegkundigen samen aan het bed nogmaals controleren of de medicatie juist is, en of ze de juiste patiënt voor zich hebben. Dat geeft me een veilig gevoel. Ook werd mij als patiënt precies verteld welke arts mijn hoofdbehandelaar is, en welke verpleegkundige die dag voor mij zou zorgen. Door die extra controle en betrokkenheid, krijg je als patiënt meer het gevoel mede eigenaar te zijn van jouw zorg.”

 

Tijdens de inspectie volgden de JCI-inspecteurs de route van de patiënt door het ziekenhuis. Vanaf het maken van een eerste afspraak bij de medische secretaresse tot aan de controle bij de arts. Patiënten werden actief betrokken tijdens de toets; de inspecteurs spraken met patiënten, om te horen hoe zij de zorg ervaren. Patiënten vonden het leuk om mee te werken, en konden het waarderen dat het ziekenhuis zich zo openstelt. Vragen die gesteld werden, waren bijvoorbeeld: Begrijpt u alle informatie die u heeft ontvangen over de operatie? Weet u hoe u de verpleegkundige kunt bereiken als u direct hulp nodig heeft? Bent u tevreden over de zorg die u krijgt? Bent u goed voorbereid op uw ontslag uit het ziekenhuis?

 

Openheid van medewerkers
Onder het motto ‘tell me, show me’ gingen de vijf internationale inspecteurs met veel verschillende medewerkers in gesprek. De medewerkers lieten zien hoe zij werken, en vertelden daarbij waarom zij zo werken. Zo verifiëren medewerkers bijvoorbeeld voorafgaand aan elke medische handeling of zij echt de juiste patiënt voor zich hebben. De JCI-inspecteurs spraken hun lof uit voor de openheid van medewerkers, die hen met veel enthousiasme toonden hoe zij dagelijks werken aan het verbeteren van de zorg.

Piet-Hein Buiting, voorzitter Raad van Bestuur: “De JCI-inspecteurs bevestigen dat onze zorg goed en veilig is. In het JBZ staan wij dagelijks naast en bij de patiënt. Samen met de patiënt zien we steeds mogelijkheden tot verbetering. Wij zijn dan ook ontzettend trots en blij met het behalen van het JCI-keurmerk. Het JBZ wil een veilig en warm huis zijn voor alle patiënten. De strenge eisen die JCI stelt, helpen ons om de beste kwaliteit van zorg te geven aan onze patiënten. Alle medewerkers werken hier dag en nacht aan en dit is een bekroning van hun werk.”

 

Over het JCI-keurmerk

De Inspectie voor Gezondheidszorg controleert continu of zorginstellingen voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Omdat het JBZ de best mogelijke zorg wil leveren aan patiënten, heeft het JBZ ervoor gekozen om de kwaliteit van patiëntenzorg ook door JCI te laten toetsen. JCI is een van oorsprong Amerikaanse non-profitorganisatie die in 1994 is opgericht om wereldwijd de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Op basis van 1.200 patiëntgerichte normen toetst JCI de zorg. Daarin worden ook de werkzaamheden onder de loep genomen die niet direct met patiëntenzorg van doen hebben, maar wel sterk bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. Bijvoorbeeld de keuken, de schoonmaakroutine en de brandveiligheid van het gebouw. En JCI toetst of er aantoonbaar wordt gewerkt aan continue verbetering van de patiëntenzorg.

 

Jeroen Bosch Ziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.

Bron: JBZ