10% van de acute ziekenhuisopnames bij 65+’ers is het gevolg van medicijnbijwerkingen*. Dat vertaalt zich naar 49.000 opnames per jaar in Nederland. Reden voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis om artsen bewuster te maken van medicijnbijwerkingen, en hen daarin te ondersteunen. Daarom start er een proef met het F-Team (F van Farmaca). Bij ouderen die via de Spoedeisende Hulp worden opgenomen in het ziekenhuis, kijkt het F-team of de opname mogelijk samenhangt met het medicijngebruik.

Denk bijvoorbeeld aan een oudere die valt en zijn been breekt. De oorzaak kan een te lage bloeddruk zijn, veroorzaakt door medicijnen. Met het helen van het gebroken been, is de oorzaak van de val dus niet weggenomen. Heropname ligt op de loer.

Twee initiatiefnemers van het F-team zijn Jeroen Derijks (ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog) en Rob van Marum (Geriater en klinisch farmacoloog). Derijks: “Het F-team kan de hoofdbehandelaar adviseren om medicatie aan te passen. Ook is het mogelijk dat het F-team bij de verdere behandeling betrokken blijft. Wij geloven dat wij op deze manier de zorg voor onze patiënten echt verbeteren.”

 

Een goed begin

De proef is gestart op Chirurgie. Daar zijn de eerste geluiden positief, vertelt chirurg Jan Olsman “Ik kijk met mijn Chirurgenbril naar een patiënt, een klinisch farmacoloog kijkt weer met zijn eigen expertise van medicijnen. Het is goed dat we ons als artsen bewuster worden van medicijnenbijwerkingen. En tegelijkertijd de patiënt laten profiteren van ieders expertise.”

 

Maatwerk

Na de Chirurgie is de proef uitgebreid naar de afdelingen Urologie en Orthopedie. Op dit moment worden de patiënten die vanuit de Spoedeisende Hulp op de afdelingen Maag-Darm-Leverziekten, Interne geneeskunde en Cardiologie worden opgenomen gezien. Op deze manier wordt er een blauwdruk gemaakt van het hele ziekenhuis. Per afdeling zijn andere maatregelen nodig. Het F-team levert dus maatwerk. Ook wordt gekeken hoe huisartsen en openbare apothekers in de regio bij dit initiatief betrokken kunnen worden.

Over de expertisegroep Klinische Farmacologie

Het F-team is een initiatief van de expertisegroep Klinische Farmacologie, die sinds 2010 in het Jeroen Bosch Ziekenhuis bestaat. De expertisegroep wil regionaal en landelijk een vooraanstaande positie innemen. Dit resulteert in een visie dat mensen uit Den Bosch en omstreken ervan op aan kunnen dat zij de voor hun persoonlijke situatie meest optimale farmaceutische therapie ontvangen die bijdraagt aan het totale gezondheidswelzijn.

Sinds 2017 heeft de expertisegroep de status van Topklinische Zorg van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen. Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door ieder ziekenhuis geboden wordt. De mensen om ons heen krijgen bij deze topklinische functies zorg waarbij zij centraal staan, op hoog niveau, vaak uniek en gegeven door gedreven professionals.

 *Onderzoek uit 2017, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid is uitgevoerd door het Erasmus Medisch Centrum samen met NIVEL, Radboud UMC en PHARMO.