Kindermishandeling drastisch omlaag door screening in ziekenhuizen en verplichte training voor professionals die met kinderen werken.

Europese landen zijn in staat om het aantal slachtoffers van kindermishandeling met 25% te verminderen, mits zij bereid zijn een aantal effectief bewezen maatregelen in te voeren. 
Dat stelt Kinderombudsman Marc Dullaert in het rapport dat hij vandaag samen met Augeo Foundation heeft gepresenteerd aan zijn Europese collega’s over de aanpak van kindermishandeling in Europese landen. Het rapport benoemt tien maatregelen, waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat zij kindermishandeling drastisch kunnen verminderen. Het gaat onder andere om betere screenings methoden en het verplicht scholen van professionals om mishandeling te signaleren.
10 miljoen (1 op de 10) kinderen in Europa hebben gedurende hun jeugd te maken met geweld. Kinderen die slachtoffer zijn, hebben hier hun leven lang last van. Het verhoogt de kans op onderpresteren op school, werkloosheid, armoede, criminaliteit, radicalisering en gezondheidsproblemen, zoals diabetes en depressie.
Elke euro die wordt geïnvesteerd in de preventie van kindermishandeling leidt tot een besparing van 19 euro. De kinderombudsman beveelt daarom o.a. aan dat ziekenhuizen verplicht moeten worden om betere screeningsmethoden te introduceren zodat geweld tegen kinderen beter wordt gesignaleerd en dat iedere professional die met kinderen werkt adequate training heeft gevolgd op dit gebied.
Het rapport concludeert dat in Europa voldoende wet- en regelgeving is om kindermishandeling terug te dringen. Het probleem zit echter in de implementatie van hierop gebaseerde maatregelen. Het rapport dringt aan op verplichte screenings methoden in ziekenhuizen van zowel ouders als kinderen op bewezen risico factoren van kindermishandeling. En verplichte trainingen voor professionals die met kinderen werken zodat ze beter in staat zijn om kindermishandeling te herkennen en er naar te handelen.
Augeo maakt zich al jaren sterk voor verplichte training voor professionals en betere screening- en registratie-methoden over geweld tegen kinderen. Augeo streeft ernaar dat iedereen die met ouders en kinderen werkt, schadelijke en stressvolle opgroeisituaties kan signaleren en aanpakken. En dat gezinnen in de knel, steun krijgen van de mensen om hen heen. Met deze doelen voor ogen ontwikkelt Augeo online cursussen, een tijdschrift en innovatieve projecten. De producten van Augeo worden al door meer dan 100.000 mensen gebruikt. Augeo is een particuliere stichting en bestaat sinds 2007.