De Technisch Geneeskundige, wettelijk bekend als Klinisch Technoloog, staat vanaf 1 juli definitief als zorgprofessional in artikel 3 van de Wet BIG en verkrijgt daarmee een zelfstandige behandelbevoegdheid. Tevens heeft hij een poortfunctie met bevoegdheden tot het registreren van zorgactiviteiten.

 

Tim Boers, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde:

 

“ Met de opmars van medische technologie neemt de meerwaarde van Klinisch Technologen de komende jaren alleen maar toe. Wij zien de BIG-registratie daarom als een belangrijk moment voor de erkenning van dit vakgebied. De opleiding Technische Geneeskunde is al in 2003 gestart in Twente en loopt sinds 2014 in Leiden, Delft en Rotterdam. We hebben in de loop van de tijd flink wat hobbels moeten nemen. Ik zie dit als het moment om koudwatervrees voor deze zorgprofessional en eventuele belemmeringen weg te nemen.”

Rol in de directe patiëntenzorg

De Klinisch Technoloog is een nieuwe zorgverlener die technisch-medische handelingen verricht in de directe patiëntenzorg. De Klinisch Technoloog combineert klinisch inzicht en medische vaardigheden met zijn expertise op het gebied van de mogelijkheden en begrenzingen in de technologie. Hierdoor is hij in staat technologie optimaal en veilig in te zetten voor diagnose en behandeling van individuele patiënten en nieuwe vormen van diagnostiek en behandeling te ontwikkelen.. Denk hierbij aan het preciezer plannen van een kaak- of borstreconstructie met behulp van 3D-printing, het gerichter behandelen van levertumoren met behulp van robottechnologie, of het uitvoeren van complexe metingen bij kunstmatig beademde patiënten. Ook in de zorg buiten het ziekenhuis neemt de vraag naar Klinisch Technologen toe, waar steeds meer technologie wordt ingezet om patiënten vanuit huis te monitoren.

Het handelen van de Klinisch Technoloog start met een vraag van de arts of patiënt. Zijn specifieke kennis en bekwaamheden vormen een belangrijke aanvulling op de arts of deskundigen van andere disciplines. De Klinisch Technoloog heeft daarmee een eigenstandige rol en verantwoordelijkheid binnen het multidisciplinaire behandelteam.

 

Lees hier ook het interview ‘Klinisch technoloog officieel geregistreerde zorgverlener’ van Jaap Harlaar en Pleun Hermsen, opleidingsdirecteuren Klinische Technologie in LDE-verband.

Lees hier het interview ‘De strijd om van technische geneeskunde een echt beroep te maken’ met ‘founding mother’ Heleen Miedema, opleidingsdirecteur Technical Medicine (UT) in Tubantia

 

Lees hier de interviews met TG alumni van de Universiteit Twente, dr. Joep Kraeima (UMCG) en Mattiènne van der Kamp (MST).

 

Achtergrond Technische Geneeskunde

Nederland is uniek in het opleiden van deze zorgprofessional. In 2003 is de opleiding Technische Geneeskunde gestart aan de Universiteit Twente om het steeds groter wordende gat tussen de technologische innovaties en de geneeskunde kunnen overbruggen. Een vijf jaar durende evaluatie uitgevoerd door het Maastricht UMC+ in opdracht van het ministerie van VWS heeft in 2019 de meerwaarde van deze zorgprofessional in de individuele patiëntenzorg aangetoond.

De unieke zesjarige opleiding is ontworpen door Heleen Miedema (opleidingsdirecteur) en Peter Vooijs (medisch hoogleraar) en is uitgegroeid tot een populaire opleiding aan de Universiteit Twente. In 2014 volgde eenzelfde opleiding vanuit het samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum. Een belangrijk onderdeel van deze opleiding zijn de twee jaar durende klinische specialistische stages.

Voor meer informatie

  • Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde: nvvtg.nl Op deze website en in deze video zijn voorbeelden te vinden over het werk van Technisch Geneeskundigen. Het recent door de NVvTG gepubliceerde visiedocument ‘Technologie in de zorg van morgen’ kunt u hier downloaden. Het geeft zicht op belangrijke technologische ontwikkelingen in de zorg en de rol van de technisch geneeskundige hierin.
  • Meer voorbeelden van het werk van Klinisch Technologen vindt u op: https://www.nvvtg.nl/technische-geneeskunde/cases/
  • Opleidingen: De zesjarige opleiding Technische Geneeskunde is ontworpen door de Universiteit Twente en ging in 2003 van start. De Universiteit Twente was hiermee de eerste ter wereld. Sinds 2014 wordt de opleiding Klinische Technologie aangeboden door de TU Delft in samenwerking met het LUMC en het Erasmus MC. Hoewel de namen van deze opleidingen verschillen, leiden ze studenten tot dezelfde eindtermen op. De grote meerderheid van de alumni werkt in een (academisch) ziekenhuis, anderen in het bedrijfsleven, bij de overheid of universiteiten.

 

Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

De Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) vertegenwoordigt de momenteel 500 Technisch Geneeskundigen in het werkveld. Het werkveld beslaat zowel de kliniek, het bedrijfsleven en de wetenschap. De Technisch Geneeskundigen die klinisch werkzaam zijn in de directe patiëntenzorg registreren zich als Klinisch Technoloog in het BIG-register. De opname van de beroepsgroep in de Wet BIG is een uitzonderlijke prestatie en een belangrijke erkenning van al het pionierswerk van de oprichters van de opleidingen, de medisch specialisten die zich hiervoor hard hebben gemaakt en uiteraard alle Technisch Geneeskundigen.