De revalidatiecentra voldoen op de meeste onderdelen aan de randvoorwaarden voor goede zorg.

Op de onderdelen medische technologie, medicatie en infectiepreventie constateerde de inspectie risico’s voor de patiëntveiligheid. Dit blijkt uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) bij alle 21 locaties waar klinische medisch specialistische revalidatie wordt geleverd. De inspectie is positief over de op kwaliteit gerichte houding van de revalidatiecentra.

Patiënten worden steeds eerder ontslagen uit het ziekenhuis naar een revalidatiecentrum. Dit is een risico omdat patiënten in minder goede conditie worden opgenomen in het revalidatiecentrum. Dit was onder andere aanleiding voor de inspectie om potentiële risico’s voor de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg bij klinische revalidatiecentra te toetsen.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat op de onderdelen ‘goed bestuur’, ‘dossiervoering’, ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ en ‘samenwerking en overdracht’ bijna alle instellingen voldeden aan de vereisten voor goede zorg.

Op drie thema’s signaleerde de inspectie risico’s voor de patiëntveiligheid. Namelijk bij de inzet van medische apparatuur, de infectiepreventie en medicatieveiligheid. Zo bleek het convenant “Veilige toepassing medische technologie ”beperkt geïmplementeerd in de revalidatiecentra. In dit convenant is geregeld op welke wijze medische apparatuur wordt geïntroduceerd, onderhouden en of voldaan wordt aan scholingsvereisten van medewerkers. Verder ziet de inspectie in de infectiepreventie een risico. Zo worden bijvoorbeeld patiënten die opgenomen worden onvoldoende gescreend op de MRSA-bacterie. Ook signaleerde de inspectie een risico in de medicatieveiligheid. De medicatie werd niet altijd op de juiste manier bewaard, de opiatenregistratie was niet altijd op orde en er werden medicijnen aangetroffen die verlopen waren.

De inspectie was aangenaam verrast door de wil om te verbeteren bij revalidatiecentra. In veel gevallen was de komst van de inspectie al aanleiding om de werkwijzen kritisch tegen het licht te houden. Tijdens en na de bezoeken merkte de inspectie dat de sector, inclusief de branche en wetenschappelijke vereniging, direct aan de slag is gegaan met de bevindingen.

Bron: IGZ