Hoe ondersteunde de KNMT vorig jaar haar leden om alle inwoners van Nederland optimale mondzorg te bieden? Dat staat in het nu verschenen jaarverslag 2018 van de beroepsvereniging voor tandartsen, mka-chirurgen en orthodontisten.

Hoog op de agenda in 2018 stond taakherschikking. De KNMT stond pal voor teamwork in de mondzorg onder medisch leiderschap van de tandarts. Die samenwerking in het team staat namelijk onder druk door de plannen van minister Bruins om een experiment met taakherschikking te doen. De vereniging agendeerde daarnaast het tandartsentekort.

Via de deelname aan het project De Mond Niet Vergeten streefde de vereniging naar het verbeteren van de mondgezondheid van 100.000 thuiswonende, kwetsbare ouderen. Ook ontwikkelden we mee aan vernieuwingen in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Haar leden ondersteunde de KNMT bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zodat patiënten erop kunnen rekenen dat hun privacy gewaarborgd is. Ze verbeterde haar informatievoorziening door een vernieuwde website en een gerestyled Nederlands Tandartsenblad.

Blader online door het KNMT-jaarverslag 2018: https://issuu.com/knmt/docs/jaarverslag_2018_losbladig

Download het KNMT-jaarverslag 2018: https://www.knmt.nl/sites/default/files/jaarverslag_2018_losbladig.pdf (pdf)