Hare Majesteit Koningin Máxima heeft 12 november drie innovatieve operatiekamers van het Radboudumc geopend.
Met deze nieuwe MITeC (Medical Innovation & Technology expert Center) OK’s komen opereren, 3D röntgengrafie en MRI samen. Dit biedt een unieke behandel- en onderzoeksfaciliteit, waarbij diagnostiek en behandeling samenkomen. Zo wordt het in de nabije toekomst mogelijk om kanker binnen één dag te behandelen. Met dit initiatief, dat in samenwerking met Siemens tot stand is gekomen, hoopt het Radboudumc een belangrijke bijdrage te leveren aan duurzame en zinvolle innovaties in de zorg.
Vervolgoperaties voorkomen
Een van de mogelijkheden van de nieuwe MITeC OK’s is om al tijdens een operatie weggehaald weefsel te kunnen analyseren in de MRI en de snijvlakken bij de patiënt te kunnen controleren. De chirurg zal tijdens een operatie zo weinig mogelijk weefsel willen weghalen, maar moet ook zekerheid hebben of de behandeling volledig is geweest. Zodra blijkt dat er nog resten achter zijn gebleven, kan direct verder geopereerd worden, of kan er gekozen worden voor nabehandeling met chemo- of radiotherapie. Momenteel moeten patiënten een tweede keer terugkomen voor een tweede operatie of nabehandeling. Het Radboudumc start in 2016 met de ontwikkeling van deze ééndagsbehandeling bij een aantal vormen van kanker.
Onderzoekslaboratorium
MITeC is daarnaast ook bedoeld als “field lab” waar artsen, bedrijven en onderzoekers nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen. MITeC levert daarbij niet alleen faciliteiten, maar ook een bijzondere onderzoeksmethodiek, waarmee de meerwaarde van nieuwe techniek al in een vroeg stadium kan worden bepaald. De doelstelling van MITeC is om een state-of-the-art OK te creëren met optimale beeldvorming, waarin alle nieuwe apparaten en technieken getest kunnen worden op hun potentie. Onder ‘potentie’ wordt dan verstaan of een technologische oplossing daadwerkelijk zal bijdragen aan betere en betaalbare zorg.
Samenwerking met Siemens Healthcare
De ontwikkeling van de nieuwe aanpak in MITeC is een langlopende samenwerking tussen het Radboudumc en Siemens Healthcare. Naast de installatie van geavanceerde apparatuur door Siemens doen beide instellingen onderzoek naar doorontwikkeling van bestaande en nieuwe beeldvormende apparatuur, ter verhoging van kwaliteit en verkorten van behandeling.