Waarom komen patiënten, zorgorganisaties en ethici naar de bijeenkomst over ethiek en eHealth? Met deze vraag opende Annelien Bredenoord, hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie in het UMC Utrecht, de bijeenkomst die Nictiz samen met CEG (Centrum voor Ethiek en Gezondheid) op 28 september organiseerde.

 

Ethiek is geen kwestie van zwart of wit
Grote ethische vraagstukken als privacy, (on)gelijkheid door eHealth, meer autonomie, maar ook het soms dwingende karakter van technologie passeren bij Bredenoord de revue. Ethiek en eHealth roept om samenwerking en coproductie tussen alle spelers in de zorg. Uit de stellingen die Bredenoord samen met Lotte van Lith (ervaringsdeskundige en gespecialiseerd in emotionele ontwikkeling en begeleiding van talent), Scarlet Hemkes, ervaringsdeskundig Proud2beme) en de zaal doorneemt blijkt duidelijk dat ethiek geen zwart/wit denken is, maar reflecteren en onderzoeken.

 

 

Meer controle en regie
Verpleegkundig specialist Tamara Berends bij Altrecht/Rintveld bespreekt hoe online middelen worden ingezet bij jonge patiënten met eetstoornissen. Inmiddels wordt deze vorm van eHealth aan alle patiënten die dat wensen aangeboden. Ook videoconsult wordt ingezet, voor het contact tussen behandelaar en cliënt. In twee korte vlogs delen twee patiënten hun ervaringen met online hulp. Een van de patiënten geeft aan dat het haar meer controle en regie heeft gegeven. In de discussie wordt stilgestaan bij de geschiktheid van deze vorm van hulp, vooral bij meer kwetsbare patiënten.

 

 

Ethiek is niet van ons ethici, maar ethiek is van u allemaal
Ziekenhuisethicus Angeline van Doveren zet alles even op scherp. Ze schetst een beeld van een vrouw achter een raampje. ‘Daar moet je maar niet op letten’ werd haar verteld. Haar gevoel voor ethiek ontstond daar, op de gang van een gesloten afdeling. ‘Ethiek is niet van ons ethici, maar de ethiek is van u allemaal’, zo vervolgt zij. Het stimuleren van de dialoog over ethische kwesties is haar rol binnen ziekenhuis Rijnstate. Angeline denkt terug aan de mevrouw achter het raampje. ‘Hoe zou het daar nu gaan?’, vraagt ze zich af. Ze besluit om naar de gesloten afdeling terug te gaan.

 

 

Kwaliteit is een illusie
Hoogleraar patiëntgerichte innovatie aan het Radboudumc Jan Kremer, vraagt aandacht voor kwaliteit van zorg. Wat is dat eigenlijk? Kremer zegt dat kwaliteit iets dynamisch is: ‘Kwaliteit zit in de harten en zielen van mensen. Daarom is het belangrijk dat we steeds weer in dialoog gaan over de waarden die we met eHealth nastreven.’

 

Bron: Nictiz