De druk op de zorgsector is groot door een fors tekort aan zorgprofessionals. Vanuit HR gaat daarom veel aandacht uit naar het werven van nieuwe medewerkers terwijl de deur aan de achterkant dicht houden lastiger lijkt te zijn. Het behouden van zorgprofessionals is een grote uitdaging nu en in de toekomst. Assist lanceert daarom Assist Analytics die de oorzaak van verlaging van productiviteit en discontinuïteit achterhaalt. Met alle beschikbare data en machine learning kan Assist gericht bepalen welke interventies nodig zijn om medewerkers weer lekker in hun vel te laten zitten en productiever te laten zijn. Dit bespaart per zorgorganisatie veel geld en medewerkers kennen een verhoogd werkgeluk.

Groot momentum

De druk op de zorgsector is groot. Actiz meldt een aanstaande tekort van 80.000 medewerkers in Zorg en Welzijn in 2022. Veel zorgorganisaties worstelen tegelijkertijd met een hoog ziekteverzuim en verloop onder medewerkers. De zorgsector is bij uitstek een sector waar medewerkers het verschil maken. Hoe houden we de zorg betaalbaar zonder in te leveren op kwaliteit?

Data gedreven HR-beleid

Door data analyse en algoritmes ontstaan er nieuwe belangrijke inzichten in hoe de organisatie beter kan presteren. Niet alleen om kosten te besparen maar juist ook om de kwaliteit te verbeteren en om medewerkers gemotiveerd en vitaal te houden. Daarom lanceert Assist nu Assist Analytics: voor de zorg op maat ontwikkelde software. Software- en onderzoeksbedrijf Scorius is hierbij de samenwerkingspartner van Assist Analytics.

52% voorspellend op verzuim en 72% voorspellend op productiviteit

David Verhagen, directeur van Scorius, vertelt: ‘Door data te analyseren hebben we onverwachte verbanden gevonden tussen medewerkersbetrokkenheid, ziekteverzuim en productiviteit. We kunnen nu voorspellen wat het effect is van beleid op bijvoorbeeld het ziekteverzuim en medewerkersverloop. Door frequent korte vragenlijsten uit te zetten onder medewerkers weten we precies wat er leeft op de werkvloer.’

Yvonne Biemans, algemeen directeur Assist legt uit: ‘Assist Analytics geeft bestuurders, managers en de teams direct inzicht in hoe het met de medewerkers is gesteld. We zien direct op welke onderwerpen geïnvesteerd moet worden om de medewerkersbetrokkenheid en productiviteit te verhogen. Doordat we maandelijks meten, worden problemen rond productiviteit en verzuim nu ruim van tevoren gesignaleerd. Met het vooraf anticiperen en beter faciliteren van de zorgprofessionals creëren we rust in de organisatie, wat leidt tot een hoger werkgeluk voor onze mensen’

 Over Assist 

Assist helpt zorgaanbieders bij het toekomstbestendig organiseren van de zorg. Goede zorg verlenen en ontvangen is onze samenleving een verworvenheid maar ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit deze visie streeft Assist naar het waarmaken van haar kernbelofte aan Nederland; de zorg topfit maken. Assist heeft twaalf joint ventures met zorgorganisaties. Binnen de joint ventures werken 6.500 medewerkers voor ruim 16.000 cliënten.

Op de foto van links naar rechts: Anton van Aar (Assist), Paul van Wersch (Assist), Yvonne Biemans (Assist), Arnold van Burg (Assist), David Verhaegen (Scorius), Maarten Wijnands (Scorius), Aert Vellinga (Scorius), Roy Smeets (Assist), Andries van Bentum (Assist).