Tijdens het seminar Seminar ICT in de Zorg 2016 heeft Hogeschool Inholland het Inholland Health & Technology Centre gelanceerd.

Het Inholland Health & Technology Centre (IHTC) is ontstaan vanuit de domeinen Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) en Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW) op het profilerende thema: De Gezonde Samenleving. Het toepassen van technologie in de zorg, met name op het gebied van eHealth, is een nog redelijk onontgonnen terrein met veel potentieel. Op het vlak van onderzoek valt er enorm veel te ontdekken en te leren; veel van deze kennis moet nog een plek krijgen in het onderwijs. Ook in de praktijk liggen nog grote vraagstukken m.b.t. adoptie, implementatie maar ook ethische vraagstukken, zoals privacy en vervangbaarheid van mensen door technologie. Het IHTC profiteert van de cross-over tussen de expertises vanuit de domeinen TOI en GSW, en faciliteert verbinding en samenwerking tussen de verschillende opleidingen en disciplines van de hogeschool, maar ook tussen de hogeschool en het werkveld en onderzoeksinstellingen.

Bron: Hogeschool Inholland