verzuim in de zorgsector - foto patiënt in bed

Verzuimdatabedrijf Vernet, dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, stelt vast dat het verzuim in de zorgsector in het derde kwartaal van 2021 is gestegen naar 6,55 procent. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat 5,95 procent. Dit is een toename van 10 procent in één jaar tijd.

Grafiek ontwikkeling ziekteverzuim in het 3e kwartaal van de jaren 2018 tot 2021

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. In totaal werken er circa 960 duizend mensen in deze vier sectoren. Dat betekent dat er in het derde kwartaal 2021 dagelijks gemiddeld ongeveer 63 duizend werknemers niet inzetbaar waren.

Langdurig verzuim
Vernet constateert dat het huidige hoge verzuimpercentage in de zorgsector met name wordt veroorzaakt door een stijging van het langdurig verzuim. Het verzuimpercentage in de categorie 92 tot 365 dagen is 3,31. Een jaar geleden was dit nog 2,9 procent, een stijging van ruim 14 procent.

In de overige duurklassen blijft het verzuim stabiel. In de categorie 365 dagen en langer ziek betekent dit niet per se een positieve ontwikkeling. Want na twee jaar van ziekte stroomt een deel van deze categorie medewerkers namelijk uit naar de WIA.

Branches
In alle vier de zorgbranches: ziekenhuizen, verzorging, verpleging, thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Zie ook de bijlage 2:

Grafiek Duurklasse 3e kwartaal 2021

Voortschrijdende cijfers
Om de beweging van verzuim in de tijd te volgen is ook gekeken naar de voortschrijdende cijfers. Ook hier is een duidelijke stijging te zien. Op onze website www.vernet.nl is een uitgebreide analyse gepubliceerd, gebaseerd op vier aaneengesloten kwartalen.
Samenwerking Vernet – PGGM – PFZW
De dienstverlening van Vernet is onderdeel van een gezamenlijke inspanning van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata, als aanvulling op bestaande pensioendiensten. Werkgevers gebruiken deze data bij de aanpak van personeelstekorten in de sector zorg en welzijn.

Vernet verzamelt sinds het uitbreken van de Covid-19 crisis ook cijfers op maandbasis die op regionaal en landelijk niveau inzicht geven in de ontwikkeling van het verzuim. Deze cijfers worden ook gedeeld met het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de mogelijke impact van de Covid-19 pandemie in kaart te brengen.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn levert ook data aan het ministerie VWS, waarmee inzicht wordt geboden in het actuele personeelsverloop in de sector. Deze data zijn openbaar beschikbaar en wordt ontsloten via de website.