In de komende gedrukte editie van FMT Gezondheidszorg leest u een interview met lector René Hagen over brandpreventie in de zorg.

Het lectoraat Brandpreventie ontwikkelt integraal kennis en kunde op het gebied van brandpreventie, die direct toepasbaar is in de opleidingen en de bijscholings- en oefenprogramma’s van de Brandweeracademie van het IFV. Zo ontstaat een optimale wisselwerking tussen het professionele veld en het lectoraat.  

Ing. René Hagen MPA is lector Brandpreventie. “Ik richt mij samen met de leden van de kenniskring op het ontwikkelen van kennis en het opvullen van kennisleemten op het terrein van brandpreventie. Het werkterrein brandpreventie moet voor alle betrokkenen toegankelijker worden. Ik wil het inzicht in brandveiligheid verbeteren en de dwarsverbanden met de andere veiligheidspartners versterken.” ​Brandweer Nederland is erg belangrijk voor kennisuitwisseling. Zo zit Hagen in de programmaraad Risicobeheersing van Brandweer Nederland. Ook bedient het lectoraat zich van een Europees netwerk (EFA) voor kennisontwikkeling en informatie-uitwisseling.​

 

Kenniskring lectoraat Brandpreventie

Aan het lectoraat is een kenniskring verbonden die de kennisuitwisseling vanuit het lectoraat stimuleert. De kenniskring bestaat uit medewerkers van het IFV (binnenring) en personen die vanuit hun eigen vakdiscipline vertrouwd zijn met het onderwerp brandpreventie (buitenring). (Bron: www.ifv.nl)