Honderdduizenden senioren wonen in wooncomplexen voor ouderen die niet worden gecontroleerd op mogelijke problemen met de legionella-bacterie, zoals wettelijk is voorgeschreven voor zorginstellingen. Door het gebrek aan controle overlijden waarschijnlijk senioren door legionella gerelateerde longontstekingen, zonder dat de veteranenziekte is vastgesteld en behandeld. Naar schatting overleden in 2017 120 mensen aan deze ziekte. Vier maal zoveel als het RIVM dodental dat is genoemd in de uitzending ‘De jacht op Legionella’ van het televisieprogramma Zembla van 12 december.

Erwin Nijlant, directeur van het adviesbureau voor waterveiligheid Xigna, werkte mee aan de uitzending van Zembla. Hij stelt dat de omvang van het legionella-probleem niet bekend is omdat onderzoek daarna ontbreekt waardoor met name ouderen hierdoor nodeloos risico lopen op een besmetting: “In Duitsland werd in 2008 bij alle mensen met longontsteking onderzocht of er een verband is met legionella. Bij 4%  van de patiënten is dat zo. Recent onderzoek in Nieuw Zeeland laat dezelfde cijfers zien. Als we deze cijfers naar de Nederlandse situatie vertalen, komen we niet op 561 besmettingen met legionella in het afgelopen jaar, maar 2244 en ligt het dodental niet op 31 maar op 124. Het is zaak dat het probleem ook in Nederland in volle omvang in kaart wordt gebracht,.”

Risico-wooncomplexen

Bij de invoering van de legionella-wetgeving is een lijst gemaakt van instellingen die de waterveiligheid volgens wettelijk vastgestelde regels moeten garanderen. Op die lijst staan onder andere ziekenhuizen, zorginstellingen en zwembaden. Maar wooncomplexen voor ouderen verdwijnen van die lijst. Daardoor worden ouderen nodeloos blootgesteld aan het gevaar van legionellabesmetting. Deze kans neemt toe met het stijgen van de leeftijd.

Erwin Nijlant: ”Er komen steeds meer risico-wooncomplexen voor ouderen die buiten de lijst vallen. Dit komt doordat woonzorgcomplexen voor ouderen administratief worden omgezet naar zelfstandige woonvormen zoals serviceflats en zorgappartementen. Ouderen wonen daardoor formeel zelfstandig, maar er verandert fysiek niets aan die gebouwen. Het blijven wooncomplexen met een gezamenlijke drinkwatervoorziening waarin een groeiende groep kwetsbare ouderen woont. In die risico-wooncomplexen wordt de waterveiligheid niet of niet langer volgens de wettelijke regels gegarandeerd.”

Nijlant stelt dat het in Nederland mogelijk gaat om honderden wooncomplexen, waarin honderdduizenden senioren wonen. Volgens Nijlant is het zaak in kaart te brengen of senioren in deze complexen gevaar lopen om met legionella besmet te worden: “De politiek moet hier iets mee. We kunnen pas gerust zijn als de risico-wooncomplexen, die buiten de wettelijke regeling vallen, in beeld zijn gebracht en op de lijst van ‘prioritaire instellingen’ zijn gezet. Alleen dan is de waterveiligheid gegarandeerd.” 

Over Xigna

Het onafhankelijke en pragmatische adviesbureau voor waterveiligheid Xigna werkt in heel Nederland voor organisaties die de waterveiligheid willen borgen en garanderen, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en zwembaden.