Het Radboudumc staat voor de grootste nieuwbouwactiviteit uit haar historie. Dat levert nogal wat vragen op.
Want hoe bouw je een ziekenhuis voor een periode van tientallen jaren als je nu al weet dat de zorg erover twintig jaar volledig anders uit ziet? ‘De zorg verandert de komende jaren enorm’, stelt Lucien Engelen, directeur Van het Radboud REshape Center. Delokalisering, digitalisering, democratisering en ‘duiten’ : de 4D’s. Het zijn volgens Lucien Engelen de thema’s die ervoor zorgen dat de zorg ingrijpend verandert, maar ook verbetert.
Engelen: ‘Bij voorbaat kun je zeggen dat een bestuurder het niet goed kan doen als hij nieuwbouw ontwikkelt. Hij/zij realiseert een gebouw voor veertig jaar terwijl niet bekend is hoe de zorg er over 20 jaar uit ziet. Een ding weet je echter wel; de zorg zal dan volstrekt anders zijn georganiseerd. Een voorbeeld. Recent is een product ontwikkeld waarmee je voor een paar euro de resultaten van diverse bloedwaarden digitaal aangeleverd krijgt. Je moet eens nagaan wat dat betekent voor een ziekenhuis. Wij zijn nu bijvoorbeeld bezig met de plannen voor laboratoria. Je kunt op je vingers natellen dat een dergelijke technologie ingrijpt op de laboratoriumvoorzieningen. Iets anders. Er is een prikrobot ontwikkeld voor bloedafname. Hij prikt perfect op de juiste plaats en vrijwel pijnloos. Voor een paar euro kun je straks bij wijze van spreken bij de supermarkt je bloed laten onderzoeken en je krijgt de uitslag via de mail thuis, zonder dat er nog een verpleegkundige of laborant aan te pas komt. En dan heb ik het nog niet over videoconsulting. Een kind met schisis moet nu nog vaak elk jaar bij een arts komen voor controle. Een dergelijke controle kan ook via videoconsulting plaatsvinden. Dat is efficiënter, maar ook minder belastend voor het kind dat waarschijnlijk een hekel aan het ziekenhuis heeft. Dergelijke ontwikkelingen hebben een grote impact op de zorg. Denk alleen maar aan het aantal polikamers en parkeerplaatsen dat daardoor kan verminderen.’
Zorgpatch
‘Een ander voorbeeld is een zogenoemde zorgpatch; een soort slimme pleister die 24 uur per dag in de thuissituatie de aandoening van de patiënt monitort. Voor de “pleister” hebben we samen met Philips een oplossing voor COPD-patiënten ontwikkelt en in 2014 tijdens een congres over onder andere connected technology in San Francisco gepresenteerd. Een dergelijke ontwikkeling kan op korte termijn ook worden verwacht voor urineonderzoek. Het is binnenkort niet meer van deze tijd om met een potje urine in je hand naar de huisdokter of het ziekenhuis te moeten gaan. Dat kan veel eenvoudiger. En dat zal ook gaan gebeuren. Voor het eerst in de geschiedenis hebben we te maken met het feit dat het in de zorg om geld gaat. Gezondheid is een gigantisch belangrijke markt. Grote spelers als Apple en Google gaan daar een rol van betekenis in spelen. Het behoort zeker tot de mogelijkheden dat grote bedrijven ziekenhuizen gaan kopen. De zorgsector kan deze ontwikkelingen niet tegenhouden. Door internet hebben we te maken met een democratisering van de zorg. Iedereen kan zich informeren en wil terecht aanspraak kunnen maken op de beste zorg. De buitenwereld heeft een andere snelheid dan de binnenwereld van een ziekenhuis. Als REshape center richten wij ons op beweging, op het voortdurend in beweging houden van de organisatie, maar vooral vanuit het perspectief van de patiënt. Een ziekenhuis is als het ware een mammoettanker; wij zijn de loodsboot die op verkenning gaat en het pad kan tonen, en we zoeken vaak een sleepboot die mee kan helpen de klus te klaren, zoals bijvoorbeeld Philips . Wij proberen de netwerken van de binnen- en buitenwereld op elkaar te laten aansluiten. REshape zou je als een soort vrijstaat kunnen beschouwen. We denken niet na over geld, privacy , regelgeving etc. Natuurlijk zijn dat wel belangrijke zaken, maar het zijn ook innovatiekillers. Je kunt er maanden over praten. Dus die pakken we pas op als we een oplossing hebben die daadwerkelijk waarde toe voegt. Tot nog toe het is nog steeds gelukt om de noodzakelijke zaken op vlak van geld en regelgeving voor elkaar te krijgen. ’
Over de snelle ontwikkelingen in de zorg zegt Engelen: ‘De ontwikkeling in de technologie gaat zo hard dat je voortdurend wordt ingehaald. Ook wij. We hebben bijvoorbeeld de Scanadu Scout getest, een slim apparaatje dat je tegen je voorhoofd houdt en allerlei lichaamsfuncties meet. Voor een paar honderd euro kan het op de markt komen. Het apparaat verkeert nog in de prototypefase. We hebben nu echter al apparaten gezien en getest die nog meer kunnen en die voor dezelfde lage prijs op de markt zullen worden gebracht. En dit is pas het begin, daar ben ik van overtuigd.
Procesverbetering
‘Het belangrijkste product dat REshape verkoopt, in zoverre je dat zo kunt benoemen, is beweging. In feite gebruik ik techniek om in gesprek te komen met organisaties en mensen. We werken met veel partijen samen. Binnenkort richten wij het internationale netwerk GNHIC (Global Network of Healthcare Innovation Centers) op. Zo’n twee keer per jaar komen we bij elkaar om elkaar te informeren over de ontwikkelingen op mondiaal niveau. Een belangrijk samenwerkingsverband, maar het is niet alles bepalend. Je kunt stellen dat het echte verschil in innovatie ook vaak wordt gemaakt door de jonge gasten in de garagebox. De impact van deze jonge innovators is groot, dat blijkt alleen al uit het overzicht Fortune 500 grote bedrijven. In het laatste overzicht stonden 24 personen die enkele jaren geleden op dit gebied nauwelijks meetelden en die nu een fortuin hebben vergaard in de wereld van innovatieve technologie. Deze nieuwkomers brengen vaak de echte innovaties. Wat wij innovatie noemen is meestal niet meer dan procesverbetering.’ Om die reden stimuleren wij dan ook de startup ontwikkelingen, onder andere samen met RockStart in de Digital Health Accelerator Nijmegen.
Het volledige artikel is te lezen in FMT Gezondheidszorg editie 6/2015