Het topklinische Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gaat de – door patiënten gerapporteerde – uitkomsten van zorg meten door middel van online vragenlijsten. De uitkomsten van deze metingen zullen worden gebruikt om – samen met de patiënt – te besluiten welke vervolgstappen gezet moeten worden in de behandeling. Het ziekenhuis gaat hiervoor QuestManager van VitalHealth Software inzetten. VitalHealth is onderdeel van Philips. Recent tekende Philips al een intentieovereenkomst met het Maasstad Ziekenhuis voor het intensiveren van de samenwerking. Het Maasstad Ziekenhuis is lid van ziekenhuisgroep Santeon. Deze groep bestaat uit zeven topklinische ziekenhuizen, verspreid door heel Nederland. Gezamenlijk doel: de kwaliteit van zorg aantoonbaar verbeteren.

Binnen de Santeon-ziekenhuizen is Value-Based Health Care een speerpunt. Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis: “Onderdeel van onze strategie is dat we door middel van Value-Based Health Care de kwaliteit van zorg voor onze patiënten willen verbeteren. Dit doen we door uitkomsten van zorg binnen de Santeon-ziekenhuizen te vergelijken. We kijken daarbij goed naar wat patiënten belangrijk vinden en gaan tegelijk na welke behandelingen het meest kosteneffectief zijn. Om dit te realiseren zoeken we naar innovatieve oplossingen die ons daarbij kunnen ondersteunen.”

Het Maasstad Ziekenhuis wil ziekenhuis-breed de door patiënten gerapporteerde uitkomsten gaan meten (PROMs). Om dit te kunnen realiseren kiest het Maasstad Ziekenhuis voor VitalHealth QuestManager. Deze oplossing bevat een groot aantal gestandaardiseerde vragenlijsten, waaronder die van de internationale organisatie ICHOM. De vragenlijsten maken het mogelijk om de uitkomsten van zorg op een efficiënte manier te verzamelen en te analyseren. De uitkomsten worden vervolgens gebruikt in het proces van samen beslissen, waarin patiënt en behandelaar met elkaar de vervolgstappen bepalen.

Verbeterde kwaliteit door uitkomstmetingen
Het inzetten van vragenlijsten geeft belangrijke input voor het bepalen van de verhouding tussen kwaliteit en kosten. De metingen laten zien hoe patiënten hun behandeling en de uitkomst ervan ervaren, zodat zorgprocessen geëvalueerd – en waar nodig – bijgestuurd kunnen worden.

VitalHealth QuestManager suggereert op basis van de diagnose of het zorgprogramma welke vragenlijsten relevant zijn. Nadat de zorgverlener het juiste afnameprogramma heeft gekozen, wordt deze automatisch voor de patiënt klaargezet in het online patiëntenportaal. De uitkomsten worden direct verwerkt, waardoor het resultaat van de meting op overzichtelijke wijze beschikbaar is in het dashboard voor de zorgprofessional. Met dit overzicht wordt duidelijk hoe de behandeling volgens de patiënt verloopt en kan gezamenlijk worden besloten welke vervolgstappen nodig zijn.

Laagdrempelig starten met QuestManager
Net als bij veel andere ziekenhuizen wordt VitalHealth QuestManager bij het Maasstad Ziekenhuis gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD), waardoor de behandelaar vanuit één systeem toegang heeft tot alle informatie. In het geval van het Maasstad Ziekenhuis is er een koppeling met HiX, het EPD van ChipSoft. Ook zijn in de afgelopen tijd integraties met eHealth-omgevingen en cliëntenportalen gerealiseerd, onder andere op basis van de nieuwe eHealth-uitwisselingsstandaard Koppeltaal.

Over VitalHealth QuestManager
VitalHealth QuestManager is een oplossing voor het uitvoeren van diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen binnen de zorg. QuestManager is net als alle andere oplossingen van VitalHealth gebaseerd op het VitalHealth Platform, een modelleerbare software-ontwikkelomgeving voor de gezondheidszorg. Deze is speciaal ontworpen om (cloud-based) eHealth-oplossingen te realiseren en te integreren met bestaande systemen.

Bron: Maasstad Ziekenhuis