Voortaan kunnen zorgorganisaties ook de inwoners uit hun buurt of lokale investeerders betrekken bij de financiering van hun vastgoed. Estea en ZIB Crowdfunding maken dat mogelijk door vastgoed over te nemen via een noviteit in de zorgmarkt: een crowdfundingmodel voor zorgvastgoed. Op deze manier verdwijnt vastgoed van de balans van zorginstellingen en ontstaat er een breed draagvlak dankzij investeringen vanuit de lokale gemeenschap.

Bij mantelzorg komt de zorg vanuit de directe omgeving en vanuit diezelfde denkwijze wil Estea vastgoedprojecten in de zorg weer beter realiseerbaar maken voor zorgbestuurders.

Volgens Erik van den Brand, commercieel directeur van Estea, kon deze oplossing niet op een beter moment komen: ‘Door veranderende wet- en regelgeving en ouderen die steeds vitaler blijven en meer zorg aan huis geleverd krijgen, worstelen zorgbestuurders met de vraag of ze hun vastgoed op de balans moeten houden. Door het eigenaarschap over te nemen en de financiering te laten verlopen via crowdfunding, krijgen lokale investeerders de mogelijkheid om in het vastgoed te investeren. De zorgbestuurder blijft uiteraard de baas, waardoor ze wel de lusten hebben, maar niet de lasten.’

Succesvolle pilot smaakt naar meer
De partner van Estea bij dit project, ZIB Crowdfunding, zag bij de financiering van hun vastgoed al dat betrokkenheid en beleggingen vaak een goed koppel vormen. ‘Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Zeeland was eigenlijk al afgeschreven, maar op dat moment besloot de lokale gemeenschap er samen de schouders onder te zetten’, zegt Coos van den Ouden, bestuurder van ZIB Crowdfunding. ‘Particulieren en bedrijven hebben via onze formule geïnvesteerd in het ziekenhuis, waardoor wij het pand uiteindelijk konden overnemen. Het resultaat mag er zijn: het ziekenhuis kan blijven bestaan en de broodnodige renovatie is inmiddels uitgevoerd.’

Crowdfunding is de toekomst
De potentie van dit nieuwe investeringsmodel is groot volgens Aart de Jong, directeur belegging bij Estea. ‘Het succes van de pilot in Zeeland is een bevestiging van de vermoedens die wij al langer hadden: betrokkenheid en beleggingen gaan hand in hand. Het is eigenlijk heel simpel. Wij kopen het vastgoed en door de financiering via crowdfunding krijgen zorginstellingen draagkracht vanuit de omgeving van mensen die maatschappelijk en financieel betrokken zijn. De lokale gemeenschap verdient eraan, ze krijgen weer een goede zorginstelling in de buurt en bovendien is de trots door de gehele gemeenschap voelbaar. Het vertrouwen is hierdoor groot. Voor zorgvastgoed zien wij de mogelijkheden om de komende jaren ons investeringsvolume tot 500 miljoen op te schalen.’

Maatwerk
Door hun samenwerking combineren Estea en ZIB Crowdfunding kennis van de ontwikkeling van zorgvastgoed met kunde op het gebied van crowdfunding. Daardoor kunnen beide partijen goed inschatten in hoeverre een project kansrijk is. Volgens Van den Brand en Van den Ouden leert de ervaring dat een financieringstraject altijd maatwerk is. Wie een propositie heeft kan voor een vrijblijvend adviesgesprek contact opnemen via de nieuwe website van Estea en ZIB Crowdfunding. Na een korte inventarisatie beoordelen beide partijen of een vastgoedvraagstuk zich leent voor crowdfunding en welke stappen ze hiervoor moeten nemen.

Voor meer informatie over dit project of voor het maken van een afspraak kunnen geïnteresseerden terecht op: www.draagvlakvoorzorg.nl