De leeftijd voor vrouwen met borstkanker die in aanmerking komen voor een zogenoemde IORT-behandeling is verlaagd. In het Catharina Ziekenhuis kunnen vrouwen met borstkanker voortaan vanaf 50 jaar de behandeling ondergaan. Tot nu toe was de minimumleeftijd 60 jaar. Bij een IORT-behandeling – Intra Operatieve Radiotherapie – wordt tijdens de operatie, na de tumorverwijdering, de borst op de operatiekamer (OK) direct eenmalig inwendig bestraald. Dat bespaart vrouwen na de operatie drie weken lang dagelijks een bezoek aan het ziekenhuis voor uitwendige bestralingen.

Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten heeft de American Society for Radiation Oncology, kortweg ASTRO, bepaald dat het veilig is om de leeftijdsgrens met tien jaar te verlagen. Zo blijkt uit internationaal onderzoek onder meer dat in de groep vrouwen die IORT hebben ondergaan niet meer complicaties voorkomen dan in de controlegroep die op de conventionele, oude manier is behandeld.

Eén op de vijf vrouwen
Vrouwen die in aanmerking komen voor een IORT-behandeling moeten ouder zijn dan 50 jaar; de tumor mag niet groter zijn dan 2 centimeter, moet op één plaats in de borst zitten en de tumor moet gevoelig zijn voor vrouwelijke hormonen. Ook mogen er geen kwaadaardige cellen in de schildwachtklier aanwezig zijn. In het Catharina Ziekenhuis zijn sinds 2012 bijna 200 vrouwen met borstkanker succesvol met behulp van IORT behandeld. Door de verlaging van de leeftijdsgrens vanaf 1 november voldoet naar schatting één op de vijf vrouwen met borstkanker aan de criteria om voor deze behandeling in aanmerking te komen.

Het Borstkankercentrum van het Catharina Ziekenhuis is in Nederland een toonaangevend centrum. Het biedt vrouwen met borstkanker alle aspecten van borstkankerbehandeling aan.  Het centrum is als enige in Nederland Eusoma-gecertificeerd. Dat betekent dat het voldoet aan strenge internationale kwaliteitseisen, die verder gaan dan de in Nederland gehanteerde kwaliteitseisen.

Nieuw bestralingsapparaat
De IORT-behandeling wordt in Nederland in twee centra uitgevoerd. Naast het Catharina Ziekenhuis heeft ook het HMC in Den Haag en Leidschendam een bestralingsmachine op de OK. In september van dit jaar heeft het Catharina Ziekenhuis een nieuw bestralingsapparaat (Mobetron) in gebruik genomen voor de behandeling van onder meer patiënten met borstkanker.

Bron: Catharina Ziekenhuis