Voor ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn verstopte luchtkanalen een nachtmerrie. Juist patiënten en oudere bewoners krijgen het hierdoor snel benauwd en hebben eerder last van hoofdpijn en duizeligheid. Bovendien is het reinigen van luchtkanalen een langdurige en vooral ook lawaaierige “operatie”. Met de komst van cleanproof-medical lijkt deze overlast echter voorgoed voorbij.
Bij het reinigen van een klimaatinstallatie, is de focus vanuit de eindgebruiker vaak gericht op het schoonmaken van de luchtbehandelingskast en het vervangen van de filters. Alsof de luchtkanalen er niet of nauwelijks toe doen. Terwijl juist de kwaliteit van het binnenklimaat bepaald wordt door de conditie van de luchtkanalen. Deze zorgen namelijk voor het transport van lucht door het gebouw en dus voor voldoende ventilatie. Zonder adequate ventilatie – als gevolg van bijvoorbeeld een afgenomen afzuigcapaciteit – blijft de vuile lucht binnen en ontstaat er een bedompte, benauwde sfeer. Dit heeft nare gevolgen; last van de luchtwegen, irritatie aan de ogen, hoofdpijn, maar ook schimmelplekken en vreemde luchtjes. Om dit soort gezondheidsrisico’s te voorkomen, is frequente controle en onderhoud noodzakelijk.
Afzuiglucht
Zoals het Antonius Ziekenhuis in Sneek dit doet. Dit streekziekenhuis, dat in 2012 tot het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Nederland werd uitgeroepen, realiseert zich al jaren dat de kwaliteit van lucht cruciaal is in een omgeving met kwetsbare mensen. ‘Dus toen wij begin vorig jaar het gevoel kregen dat het wat benauwd werd op de verpleegafdelingen, hebben we meteen extra onderzoek laten uitvoeren naar de hoeveelheid afzuiglucht,’ vertelt Dirk Hiemstra, ProjectleiderTZ. ‘En toen eenmaal bleek dat een aantal kanalen door het gebouw heen waren verstopt – onder andere door stof van dekens – hebben we besloten een volledige luchtkanalenreiniging uit te laten voeren, dus ook voor de kinderafdeling.’ Het onderzoek waarnaar Hiemstra verwijst, werd door Blygold uitgevoerd en bestond onder andere uit een visuele inspectie en uit microbiologisch onderzoek. Daarbij werden monsters afgenomen van de lucht en van de kanaalwand en werden deze in het laboratorium geanalyseerd op de aanwezigheid van bacteriën, schimmels en gisten.
Cleanproof-medical
Op basis van deze inventarisatie, verwachtte Hiemstra een langdurige en ingrijpende reinigings- en desinfectie-operatie. Met borstels en ragen, maar ook met dikke buizen en lawaaierige machines. Weinig ideaal voor een ziekenhuis en voor patiënten. ‘Maar al wat ik zag, was een kleine, geluidsarme, mobiele unit.’ In plaats van de traditionele kanalenreinigingsmethodiek, gebruikte Blygold in Sneek haar meest recente innovatie: cleanproof-medical. Een poeder dat heel dun en licht van structuur is, waardoor een geringe luchtstroom al voldoende is voor de reiniging van het luchtkanaal. Daarbij zorgt een combinatie van perslucht en een – hiervoor – speciaal ontwikkeld apparaat voor een ideale mening van poeder in de lucht. Juist dit principe genereert een uitstekend en blijvend resultaat. Een ander voordeel van deze samenstelling is dat restanten van het poeder niet achterblijven. Het maakt dit spul volstrekt onschadelijk voor de gezondheid en dus uitermate geschikt voor in een ziekenhuis.
Minimale overlast
‘Belangrijkste voordeel is echter dat de kwaliteit van de reiniging nog beter is en dat de werkzaamheden minder belastend zijn voor de eindgebruiker,’ aldus Jouke Annema. Hiemstra beaamt de woorden van de Technisch Adviseur van Blygold. ‘Bovendien hebben personeel en patiënten nauwelijks last gehad van geluid, stank of andere obstakels. In plaats van dikke buizen, lagen er wat dunne slangen; daar konden we de patiëntenbedden moeiteloos overheen tillen.’ Een ander voordeel was dat Blygold fasegewijs en volgens een duidelijke en overzichtelijke planning – die van tevoren was afgesproken – de werkzaamheden uitvoerden. ‘De onderlinge verhoudingen waren harmonieus; ook dat is voor ons van groot belang.’
24/7
Eind vorig jaar waren de reinigingswerkzaamheden voltooid. En zijn de prestaties beoordeeld. ‘We kunnen niet anders dan positief zijn,’ aldus Hiemstra. De kwaliteit van de lucht is sterk verbeterd. Dat blijven we overigens nog wel monitoren de komende maanden, jaren. Een ander pluspunt is absoluut het feit geweest dat we gewoon 24/7 hebben kunnen doorwerken. Dat maakt deze werkwijze voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere instellingen, ideaal.’ Dit laatste is inmiddels ook al bewezen op andere locaties in Nederland, zoals bij het verzorgingstehuis de Hofwijck in Leeuwarden en de Penitiaire Inrichting in Zwolle.
 Door: Mart Rienstra