AMC Health Park

De locatie AMC van Amsterdam UMC sluit vanaf maandag 8 juni de hoofdingangen voor een ingrijpende verbouwing. Het hele entreegebied gaat op de schop. Toeritten en parkeerdekken worden gesloopt om ruimte te maken voor een nieuw entreepaviljoen met bijbehorend park. Eind 2021 moet de hele make-over erop zitten.

Alleen al logistiek is het een onderneming van jewelste. “We hadden een omleidingsplan klaarliggen om de sluiting van de hoofdingangen en van parkeerterrein P1 op te vangen”, zegt projectmanager Johan Carlier. “Met alle coronaperikelen kwam daar de noodzaak bij om de stroom patiënten en bezoekers te scheiden van de medewerkers.”

Inmiddels is locatie AMC er klaar voor. Patiënten en bezoekers maken vanaf 8 juni gebruik van een tijdelijke hoofdingang bij de poliklinische apotheek. Vlak voor de huidige hoofdingang wordt in het weekend van 5 tot 7 juni een kiss & ride voor hen aangelegd. Parkeergarage P2 en de loopbrug tussen deze parking en het ziekenhuis zijn vanaf 8 juni weer open voor patiënten en bezoekers.

Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost

Medewerkers kunnen het ziekenhuis en de poliklinieken vanaf diezelfde datum alleen nog maar betreden via personeelsingangen met badge-beveiliging (M01 en D01) en via één deur van de faculteitsingang. Voor de Spoedeisende Hulp (SEH), de Huisartsenpost (HAP) en de ambulancegarage verandert er niets. Alle drie blijven ze gedurende alle sloop- en bouwfasen gewoon bereikbaar. Patiënten en bezoekers van de SEH en de HAP kunnen dichtbij parkeren.

“De nieuwe entree moet een visitekaartje worden waar je mee aan kunt komen”, zegt Carlier. Het nieuwe glazen paviljoen heeft straks roltrappen, tochtsluizen, een ronde vliesgevel, houten plafonds en een fraaie afwerking. In het park voor het paviljoen komen reuk- en voelperken, plekken om buiten college te geven en om elkaar te ontmoeten. “Daarnaast is er een groenzone die mooi aansluit bij de parkvoorziening die de gemeente langs de Meibergdreef gaat aanleggen. Én bij het nieuw in te richten stationsplein-met-restaurant, dat de gemeente voorjaar 2021 klaar wil hebben.”

Planning

Op de planning van de werkzaamheden heeft de coronacrisis geen invloed, verzekert Carlier. Het vastgestelde tijdsbestek voor sloop en aanleg blijft ongewijzigd. Het stappenplan, in grote lijnen? “Vanaf 8 juni verdwijnen parkeerterrein P1 en de rondweg ter hoogte van die parkeerplaats, dat wordt allemaal bouwterrein. Het slopen en bouwrijp maken van het voorterrein duurt naar verwachting tot en met september van dit jaar. In oktober gaan de fundamenten de grond in voor het nieuwe entreepaviljoen, dat vóór de huidige hoofdingangen komt te liggen.”

In november wordt dan begonnen met wat vaklieden ‘de bovenbouw’ noemen. “Het hele bouwwerk moet in juni 2021 wind en waterdicht zijn, waarna de afbouwfase begint. Met de omgeving zijn we dan al flink opgeschoten. Zo’n vier maanden later worden zowel het entreepaviljoen als het voorterrein opgeleverd, ijs en weder dienende.”

Bron: Amsterdam UMC