Onlangs vond in GZA Ziekenhuizen te Antwerpen de 1 miljoenste procedure wereldwijd op een Philips Azurion-platform plaats. [1] Het platform is sinds februari 2017 beschikbaar en is door ziekenhuizen en medisch specialisten wereldwijd omarmd in 93 landen. Dit innovatieve platform stelt medisch specialisten in staat om complexe procedures minimaal invasief en beeldgeleid uit te voeren.

Op maandag 18 november voerde dr. Benoit Thomas, chirurg thorax en vaatheelkunde bij GZA Ziekenhuizen de miljoenste operatie uit. Hij behandelde een patiënt met een aneurysma in de knieslagader. Het is belangrijk om een aneurysma te behandelen omdat zich hier bloedpropjes kunnen vormen. Deze kunnen de bloedstroom naar het been blokkeren of op andere plekken in het lichaam terecht komen zoals de hersenen en kransslagaders. Tijdens een anderhalf uur durende operatie plaatste dr. Thomas een stent via een kleine incisie.

“Ik ben trots om de miljoenste procedure met de Azurion te hebben uitgevoerd, het platform heeft ons geholpen om het werkproces in de operatiekamer te verbeteren en het werk van onze medewerkers te vergemakkelijken,” zegt dr. Thomas. “Een groot voordeel van de Azurion is dat we de scans die gemaakt zijn tijdens de diagnosestelling, ook tijdens de operatie kunnen gebruiken. Daarnaast is de hoeveelheid röntgenstraling lager, dit is goed voor de patiënt en het medisch team. De kwaliteit van medische beelden is verbeterd en de proceduretijd is verminderd doordat we een controlepaneel voor het platform aan het bed hebben.” [2]

 “Opereren zonder snijden”

Een Azurion-platform geeft de behandelende chirurg toegang tot een veelheid van beschikbare informatie over een patiënt aan de operatietafel – zowel op basis vooraf verzamelde data als door middel van real-time visualisatie. Als centraal element in het interventielab biedt een Azurion de mogelijkheid om organen en weefsels zichtbaar te maken, de introductie van katheters te begeleiden en de plaatsing van implantaten te ondersteunen en te visualiseren, zodat de slagingskans van de behandeling wordt verbeterd. Zo kunnen ze met een incisie van minimale grootte toch biopsies nemen, tromboses verwijderen, een hartklep vervangen en stents of uiterst gelokaliseerde medicatie aanbrengen. [3]

“Hoogtechnologische, innovatieve oplossingen zoals de Azurion zijn niet meer weg te denken uit een modern ziekenhuis. Ik geloof dat dit type oplossingen nog aan belang zal winnen.” voegt dr. Kristiaan Deckers, hoofdarts GZA Ziekenhuizen toe. “Het is van cruciaal belang om als ziekenhuis te blijven investeren in innovatie die zich vertaalt in een betere ervaring voor de patiënt en de zorgverlener, in betere resultaten en in een lagere kost voor onze gezondheidszorg.”

“Steeds meer en complexere ingrepen worden minimaal invasief onder beeldgeleiding uitgevoerd. De komende jaren zullen de mogelijkheden met het Azurion-platform alleen maar groeien,” zegt Ernst Wodrada, Head of Image Guided Therapy bij Philips Benelux. “De kracht van het open Azurion-platform is dat het beeld-, functie- en device data intuïtief samenbrengt rondom de arts en het team. Zo kunnen we samen minimaal invasieve vaatingrepen en beeldgeleide interventies verder innoveren. Voor de patiënt betekent dit een lager risico en een korter verblijf in het ziekenhuis – wat ook voor het zorgsysteem een lagere kost inhoudt.” [4]

Azurion: een toonaangevend platform voor beeldgestuurde operaties

Philips Azurion is ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende ziekenhuizen over de hele wereld en is een innovatief beeldgestuurd therapieplatform waarmee medisch specialisten een breed scala aan routinematige en complexe procedures kunnen uitvoeren. Het merendeel van de beeldgestuurde operaties is voor hart- en vaatziekten, maar het gebruik ervan breidt zich uit naar de behandeling van ziekten in andere organen zoals de hersenen, longen en wervelkolom. Het platform verzamelt gegevens tijdens de operatie uit verschillende bronnen, zoals beeldvormingssystemen, interventionele apparaten, navigatietools en patiëntgezondheidsdossiers om het personeel in de operatiekamer de controle en informatie te geven die ze nodig hebben om procedures efficiënt, veilig en goed uit te voeren.

 

[1] Meer dan één miljoen procedures zijn uitgevoerd op Philips Azurion op basis van een interne casus- en proceduregegevens van Philips. De miljoenste procedure werd geschat op basis van dezelfde gegevens.

 

[2] Ter vergelijking: het St. Antonius Hospital in Nederland stelde tijdens een twee jaar durende impactstudie op de afdeling interventionele vaatheelkunde vast dat de Azurion hen een tijdsbesparing opleverde van 17% van de gemiddelde proceduretijd, 12% van de voorbereidingstijd in het lab zelf en 28% van de post-proceduretijd.  [LINK]

 

[3] Origineel persbericht Azurion [LINK]

 

[4] Helmberger T, Martí-Bonmatí L, Pereira P, et al. Insights Imaging. 2013;4:1–7, [LINK]