Zorginstellingen en Brandweer Nederland hebben een monitoringstool ontwikkeld die zorginstellingen inzicht geeft in de brandveiligheidscultuur en -beleving.

Daarnaast biedt de tool handvatten om samen met de brandweer te werken aan brandveiligheid.

Bij zorginstellingen is steeds meer aandacht voor brandveiligheid. Maar het bewust omgaan met risico’s op brand is bij leidinggevenden, medewerkers en bewoners nog niet altijd aanwezig. Denk aan kennis over vluchtwegen en risico op brand door brandende kaarsen of gebruik van sigaretten. Brandveiligheidscultuur is een belangrijk thema bij zorginstellingen. Zorginstellingen en Brandweer Nederland werken al samen aan brandveiligheid. Onder de naam “Geen Nood Bij Brand” wordt extra aandacht gegeven aan de continuïteit van de brandveiligheid  binnen de zorginstelling.

Het monitoringsinstrument bevat vragenlijsten voor management en medewerkers in de zorg, alsmede voor personen die zorg ontvangen. In de vragenlijst wordt ingegaan op de vijf thema’s gedrag, kennis, organisatie, risicoperceptie en eigen inschatting. Het adviesrapport dat de zorgorganisatie naar aanleiding van het invullen van de vragenlijsten ontvangt, kan vervolgens bij uitstek gebruikt worden om bijvoorbeeld samen met de brandweer de knelpunten ten aanzien van de brandveiligheidscultuur binnen de zorgorganisatie verder te verkennen en hiervoor oplossingen te zoeken. Op deze manier werken zorginstellingen gericht aan verbetering van de brandveiligheidscultuur en houden de voortgang ook goed bij.

Het instrument is in opdracht van Brandweer Nederland ontwikkeld door VeiligheidNL in samenwerking met KMO Solutions en ActiZ, GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) De monitor is gratis beschikbaar en bruikbaar voor alle typen zorginstellingen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor gebruik via de website van KMO solutions. Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij:

VeiligheidNL – Karin Klein Wolt / Malou Eilering, tel: 020 – 5114511
KMO Solutions BVBert Kerseboom/Marcel van Loon, tel: 055 – 5383400

Bron: NVZ